is toegevoegd aan uw favorieten.

Robur de veroveraar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 WAARIN BESPEURD ZAL WORDEN, DAT ROBUR EINDELIJK BESLUIT

Van een atmosfeer, welker stroomingen bij het vallen van den avond £ l ware ingesluimerd waren. Buiten het frr frr en gedruTsch

SL^Sbïï^s^r geeHn enkel P,ucht in a^^ESss

^Sbo«^nf h SChe! gefluit van eene locomotief, TnrnT k ,g u -,°f andere sP00rhaan voortbewoog, vernomen

Unde° i&.T,- ''»''" J»»i- «andeldandevoomlter

of ST^teJ^ ^''35

Waarom toch een man op uitkijk? vreezen ?Cr *** ^ b0tSing mCt eCD t0estel van dezelfde soort te

E?wïjkf? Deen; W3nt R°bUr had n°S Seen navo'gers gevonden. Ün wat de aanvaring met een luchtballon betreft, die in de ruimte

ssrs£ o%=„das"oe - 200 *■*^xs

zulke aanvaring niets te duchten hebben an Maar zou een ander gevaar kunnen voorkomen? ja, het was met onmogelijk, dat de Albatros strandde als een

Ken JirTHT berg' diCn Z* 8iet had tuten omtrekken of daarvoor had kunnen uitwijken, haar den wee afsloot

£ ■dSï'Sa l Ut?tkHppeD' di,e ontweken -oesten worden,Tooaï nei scnifi de zeeklippen ontwijkt.

De ingenieur had, wel is waar, den koers opgegeven zooals een

Kromde'06!' ^ r6keni^^h0Ud- ™* de"od5

Sen MJa nff^JT VaD d« ^ndstreek te kunnen vermijden. Maar daar het luchtschip nu weldra boven een bergachtig

hef gevalIS^M? ^ de bodschap voorfl voof

het geval, dat het luchtschip eenigszins van den weg afdwaalde Toen zij de landstreek beschouwden, die onder hen Thet ware

^mSSSX^SS^ Wddra hCt ^indeevantt