is toegevoegd aan uw favorieten.

Personen en landschappen : leesboek voor het herhalings-onderwijs, de hoogste klasse eener lagere school of voortgezet onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

volledige geraamte van een man uit dien tijd, en vergeten mergelgroeven, waar de-Romeinen de bouwstof voor de villa's uit hadden gehaald.

De Schepersberg, links van het Broek, was niet zoo steil en zelfs moeder klauterde mee, om van het heerlijke vergezicht te gemeten. Onderwijl had Jaap nog adem genoeg, om voor te lezen hoe Meersen, vroeger Marsana, eens een verblijfplaats was der Merovingische koningen en hoe de drie ruzie-lievende gebroeders Lotharius, Lodewijk en Karei de Kale hier in 847 waren bijeen geweest om vrede te sluiten en zich te verbinden tegen de Noormannen. Zelfs hield hij ons staande, om ons in de verte in het dorp de villa te wijzen, die op de plaats stond van het paleis van genoemden Lodewijk. Later bleek Ons, dat de snaak goed gezien had.

Het begon al avond te worden, eer we boven waren. We zetten ons op de rustbank op den top en genoten van het uitzicht. Aan onzen voet Meersen met zijn sierlijken torén, achter ons de bruine velden der bebouwde heuvelen, waar nog een enkele man zijn os bestuurde, die de ploeg voorttrok. Heel in de verte als vage schimmen de torens van Maastricht, en rechts van ons Valkenburg en andere kleinere plaatsen. De Geul kronkelde als een blinkend lint door het Broek, zich in wel drie takken splitsend, nu ze hier de ruimte vond, en zoo naar de Maas kalm afglijdend.

Jaap en Marie tooiden zich weer met bloemtréssen van allerlei klokjes en van cichorei, en draafden de kleine, open heivlakte op en neer. Wij zaten rustig naast vader en moeder te genieten van het heerlijke uitzicht.

Recht voor ons straalde de zon neer, nog met een bloedrood segment donker in bloedroode nevels. Maar ze zakte snel weg en de wolken werden rose en goud en smolten wazig uit in tinten van blauw en paars en grijs. Damp steeg op uit de beemden langs de" beek als witte rook, die wasemde over het groen, en de omtrekken der rustig herkauwende koeien, van de hekken en van de huizen vaag deed uitvloeien. Omhoog klom de nevel, tegen het struikgewas opkruipend. En ook de kleine hei rondom ons was