is toegevoegd aan uw favorieten.

Frits de jager

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 115 -

derend rondkijkend en zijn mistroostigheid vergetend.

„Zoo'n avontuur is toch wel leuk," meende Guusje. „Ik hou van avonturen."

„Ik ook," zei Tom, die maar niet kon vergeten, dat hij geen hoed op had en aan zijn haren voelde, als hij zijn hoed wou afnemen voor den een of anderen beleefden mijnheer.

Vóór ze vijf minuten buiten het station waren, hadden ze allemaal hun goed humeur terug. En toen ze ook den hoed teruggevonden hadden, keerden ze fluitend en zingend terug naar het station. Ze zouden het ook wel kunnen loopen, was hun aller opinie; maar een trein stond klaar, alsof hij voor hen besteld was en nu kwamen ze zonder verdere opschrijvenswaardige gebeurtenissen aan te Scheveningen.

IV.

Meneer Smit had een betere keuze kunnen doen, toen hij juffrouw Musker uitkoos om gedurende veertien dagen pensionhoudster te spelen voor de jongens. Juffrouw Musker was erg zeurig, liet zich door de gasten en de dagmeid, die ze gedurende de zomermaanden nam, mevrouw heeten, haalde vijftig keer per dag voor de meest uiteenloopende gevallen de opinie aan van haar zoon, die onderwijzer was in Limburg, en vond dat de menschen in het algemeen en jongens in het bijzonder maar gedurig op hun nummer moeten gezet worden.

„Zoo, ben jullie daar", was haar antwoord op den vriendelijken groet van de vier jongens, die beleefd met den hoed of de pet in de hand in de gang stonden. „Jullie aankomst is voor twee uur vroeger gemeld. En toen stond