Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm

HOOFDSTUK VEI

Blz. 221—245

YO EL REY.

Voorstel van Havré aan Don Juan om de souvereintteit over de Nederlanden te aanvaarden. — Oranje's plan van een tweede staatsgreep. — Voorstel aan Oranje om naar Brussel te komen. — De oppositie tegen Don Juan breidt zich uit — De Staten-Generaal verhinderen de overkomst van Oranje. — Het uitdrukkelik bevel van Filips n aan Don Juan om een vrede te sluiten redt het succes van de onderhandelingen te Huy, maar verqdelt des landvoogds plan van de aanval op Engeland.

HET EEUWIG EDICT.

De voortgezette onderhandelingen worden verplaatst naar Brussel. — Het wantrouwen van Don Juan. — Hij stemt er in toe, dat de Spaanse troepen over land zullen vertrekken. — Een incident. — 5 Februarie 1577 worden de vredesartikelen goedgekeurd. — Weinig betekenende pogingen van verzet van de zijde der Oranjegezinden. — Don Juan ondertekent de vrede, 12 Februarie. — Hij verlangt twee wijzigingen in de voorwaarden. — Deze worden- in de Staten-Generaal goedgekeurd. — Houding van de Staten-Generaal ten opzichte van Oranje. — Zal men wachten op zijn advies? — 17 Februarie wordt het Eeuwig Edict buiten hem om bekrachtigd. — Stil verzet van de oppositie. — De invloed van de geestelikheid en de adel op het tot stand komen • van het verdrag. — De inhoud van het Eeuwig Edict. — Het verschil met de Pacificatie van Gent. — De diplomatie van Wilson te Brussel. — Slotbeschouwing.

HOOFDSTUK LX

Blz. 246—282

BIJLAGEN

Blz. 283—356

Sluiten