is toegevoegd aan uw favorieten.

Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

qu'ils ont, ils Fappliquent tout entier au mal." Maar Havré is een van diegenen, die op 't ogenblik zowel ten goede als ten kwade veel invloed kan uitoefenen. Het is dus veiliger zijn verzoek toe te staan. Dan kan men het Champagney moeilik weigeren: „mais celui-ci est aujourd'hui 1'instrument a 1'aide duquel leurs méfaits doivent être punis, alors qu'ils auraient tant mérité qu'on leur coupat le cou."

Zulk een hartstochtelik en onbetrouwbaar karakter als dat van Don Juan zou nimmer in de Nederlanden sympathie hebben kunnen winnen, 't Is een zegen voor de gewesten geweest, dat hq feitelik nooit de regering geheel in handen gekregen heeft

Was Don Juan om zjjn persoonlike eigenschappen een gevaarlik landvoogd, veel gevaarliker nog zou hjj als vertegenwoordiger en leider van Spanje's buitenlandse politiek kunnen worden.

De geheime instructie van 11 November 1576') deed ons het plan van de aanval op Engeland .goeddeels uitgewerkt kennen. Het geheim bleef niet bewaard.2) Bjj de onderhandelingen van Escovedo en Octavio Gonzagua met de Spaanse officieren te Antwerpen is de mogelikheid van de inval in Engeland ter sprake gekomen. De kolonels verwierpen het denkbeeld, menende een politieke list van Oranje te doorzien.

Maar onder de stukken, die uit de onderhandelingen tussen de Staten te Namen en de landvoogd te Marche bewaard gebleven zjjn, is er een, dat, beschouwd in verband met de

') Zie dl. I van dit werk, pag. 140-146.

2) Kervyn de Lettenhove, Relations Politiques des Pays-bas et de 1'Angleterre, IX, 22, noot 1 en 185 vlg.