Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

501

afgedragen; ook mochten ze niet voor zeedienst worden bestemd. Men kwam overeen, dat de Republiek terstond 70.000 rijksdaalders als eerste termijn der nieuwe schulden zou uitkeeren. Doch „tot disreputatie van „den Staet" kwamen de provinciën hare geldelijke verplichtingen niet na, zoodat de Luneburgers mede onder eede van de hertogen bleven. Eenmaal de grenzen overschreden hebbende, veroorzaakten zij, bij slechte verpleging, groote overlast, vooral in Overijssel en Gelderland, te Wesel en Coevorden, waar zij in garnizoen kwamen. De Staten van Overijssel vreesden, wanneer geen geregelde betaling geschiedde „dat haer Ed. by „faute van dien niet anders te gemoete zagen, als dat de welgemelte „provincie t' eenemael in soodanen onmachtigen staet zal werden ge„bracht, dat die nieuwaerts in sal connen contribueren" (1).

De repartitie der Brtinswljk-Luneburgsche subsidie-troepen van 1668 is opgenomen in Hoofdstuk II (2). De ingedeelde hoofdofficieren waren — Bij de drie regimenten cavalerie: le regiment. Kolonel Heineich von Siegel.

Luitenant-kolonel Cael von Ilten.

Majoor Otto von Hitzfeldt.

2e regiment. Kolonel Ludolf Lorenz von Keosig.

Luitenant-kolonel Bardeleben.

Majoor Lubach. 3e regiment. Kolonel Graaf Walraedt van Nassau (3).

Luitenant-kolonel Heinrich Tilo Wilcke.

Majoor Graaf Willem van der Lippe (4).

Bij de drie regimenten infanterie: le regiment. Kolonel Johann Geobg von Uffeln.

Luitenant-kolonel Moritz von Kanne.

Majoor Jost Priedrich von Sebach.

2e regiment. Kolonel Johann von Rasfeldt.

Luitenant-kolonel Christian Wilhelm von Weyhe.

Majoor — 3e regiment (5). Kolonel Johann von Mollesson.

Luitenant-kolonel Pletz. Majoor. Stockhausen.

Bij resolutie der Staten-Generaal dd. 25 September 1668 werden de

(1) Res S. g. 8 Februari, 6, 16, 20, 21, 30 Maart, 11, 26 April, 15, 18 , 26 , 28 , 80 Mei, 1,2,4, 8, 15 Juni, 10, 14, 17 , 24 , 30 Juli, 3, 6 Augustus, Res. h. 14, 21 Maart, Secr.Res. h. 21 Maart 1668.

(2) Zie bladz. 386.

(3) 1671 kolonel bü de Staatsche cavalerie, 1672 luitenant-generaal.

(4) 1671 majoor, 1672 kolonel bjj de Staatsche cavalerie.

(5) Dit regiment had, wegens de veelkleurige uniform, den bijnaam van „het Papegaye regiment".

Sluiten