is toegevoegd aan uw favorieten.

Doodenritueel in de Nederlanden vóór 1700

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

aldaar opgeroepen dragers oplas, de absenten aanteekende en in hun plaats een ander ontbood. Maar daarnaast vormden zich in de 17e eeuw, toen de bloeitijd der gilden voorbij was, in Amsterdam en vooral in den Haag, in de

Begrafenispenning van de Korte Pooten.

verschillende wijken der stad, corporaties, wier leden elkaar onderling hulp verleenden bij begrafenissen. Er werden

Begrafenispenning.

penningen geslagen, met aan den eenen kant een afbeelding, waaraan de groep, waartoe men behoorde, te herkennen was, terwijl aan de keerzijde het nummer stond vermeld van dengene, die de hulp bracht, of een afbeelding