Wetsvoorstel Treub c.s. tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het B.W. omtrent de erfopvolging en de legitieme portie en tot invoering van staatserfrecht, gevolgd door de memorie van toelichting en een aanhangsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar