Lijst van 1914: I. Particuliere ondernemingen in Nederlandsch-Indië op gronden door het gouvernement afgestaan in huur (voor landbouwdoeleinden) en erfpacht. - II. Landbouw-concessiën in de bezittingen buiten Java en Madoera. - III. Europeesche landbouw-ondernemingen (huurlanden) in de vorstenlanden op Java. - IV. Ondernemingen in Nederlandsch-Indië werkende op den grondslag van overeenkomsten met de inlandsche bevolking. - V. Specerijperken op Banda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar