Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woordregister.

neloe boelanin. Zie teloe.

nembènin ngeradja. Zie menèk daha.

nengenin. Zie dengen L

nèsti, 'ndésti. Zie dèsti.

ngedjoek. Zie djoek.

ngentoetin. Zie kentoet.

ngiwat. Zie iwat.

nglélakin. Zie léjak.

ngloengah. Zie kloengah.

ngoejoehin. Zie oejoeh.

ngrorod. Zie rorod.

nigangsasihin. Zie teloe.

njoemoenin tjamah. Zie menèk daha.

Odal, hoog-B, van oton. Zie ald.

oejoeh, urine, ngoejoehin, be-nrineerén. C no. 70 art. 229. oeroeg. A no. 73, art. 76; angoeroegi loewang. oöt. B no. 448, 455. Zie pengampil.

oton, of weton. Terugkeer der combinatie van maand en dag, Balisch jaar van 6 X 35 dagen of tiban; otonan, jaardag, wijding van kinderen, tempels, heilige boeken, déwa's enz.

Padanda. Afleiding van ket woord, B no. 482, volgens T.

padik, mepadik. Het ten huwelijk vragen op officieele wijze; zelden meer in gebruik.

padjengkingking. B no. 136, „goede" dag voor schaking, door den priester in de Wariga (wichelkalender) aangewezen.

pahing, kapahing. B no. 172, 2de afd. VI. T.: in den ban doen, verwerpen, omdat hij de gebruiken niet volgt.

pameras, statievoorwerpen voor de goden, B no. 402, II. In B no. 502 p. 238 ceremonieel bij adoptie. T.i. v. pras: geschenk (sawah, kris e.d.g.) aan 't aangenomen kind ; peras: inwijdingsofferanden, bij diverse gelegenheden, o.a. 't aannemen van een kind.

pandegdeg oerip. A no. 73, art. 69. Vgl. pangilisawa. pandes. Zie sangih.

pandjeroan, vrouwen in de djero of poeri, als lijfeigenen van den vorst, soms als publieke vrouw geëxploiteerd, meest door

452

Sluiten