Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Uittreksel uit de Statuten van de vereeniging: Het

Bali-Instituut V

Voorbericht VII

Verkortingen X

Errata ..... X

Kort overzicht van de ontwikkeling onzer kennis van

Bali en Lombok XI

Tekst.

A. Afzonderlijke geschriften, alleen over Bali en Lombok 1

B. Artikelen over Bali en Lombok uit tijdschriften en

andere periodieken . 24

C. Gegevens over Bali en Lombok uit boeken en tijd¬

schriftartikelen, die niet uitsluitend over deze eilanden

handelen 235

D. Staats- en bijbladen van Ned. Indië en gegevens uit

de Javasche Courant. / 371

E. Land- en zeekaarten van Bali en Lombok 403

Registers.

Zaakregister 417

Personenregister 430

Woordregister 44g

Inhoudsopgave 457

Sluiten