is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

et que sèu eorum aliqua forsan inde jure patronatus predicti regis existunt, ejusdem ecclesie Giervlitensis decauatum et alias dignitates, canonicatus, personatus, administrationes et officia, perpetuas capellanias ceteraque beneficia et officia ecclesiastica cum omnibus et singulis ejusdem necnon dicti monasterii suppressi proprietatibus, bonis, juribus, jurisdictionibus et pertinentiis suis exceptis vicariis, capellanis, suppellectile, ornamentisac aliis ad curam animarum' dicte ecclesie Giervlitensis etiam parrocbialis deputatis seu per predictos subdelegatos deputandis, ad predictam ecclesiam Harlemensem, in qua dilecti ,&ln decanus et. capitulum ecdesie Giervlitensis et canonici suppressi monasteru hujusmodi posthac, quilibet utique in suis dignitate et ordine, residere debeant, etiam perpetuo transferimus. Ac in ipsa ecclesia Harlemensi unum archidiaconatum pro uno arcbidiacono, qui talem jurisdictionem per totam diocesim Harlemensem predictam habeat, post cessuni vel decessum illius vel illorum, qui nunc sunt in ulla parte ejusdem diocesis, qualem archidiaconus ecclesie Trajectensis in diocesi Trajectensi habiturus est, et unum archipresbiteratum civitatensem pro uno archipresbitero civitatensi nuncupato, qm curam rectorum parroehialium ecclesiarum, verbi Dei et Sacramentorum civitatis Harlemensis, et unam penitentiariam diocesanam, nuncupatas dignitates, iMbi pro uno penitentiario, qui curam conscientiarum populi per diocesim umversam Harlemensem specialiter habeat, necnon tot ex pinguioris proventüs capellanus ad dictam ecclesiam Harlemensem translatis quot episcopo Harlemensi visum fuerit expedire, in canonicatus et prebendas ejusdem ecclesie Harlemensis pro illas nunc obtinentibus etjtotidem aliis futuris canonicis, jure tamen ordmariis collatoribus necnon patronis etiam laicis, si qui sint, presentandi vel conferendi aut alias disponendi salvo et illeso quoad dictos capellanias remanente, ac tot alios canonicatus et prebendas quot canonici dicti monasterii suppressi ad eandem ecclesiam Harlemensem translati existunt quotque ex ejusdem monasterii suppressi proventibus ad equivalentiam fructuum canömcatuum et prebendarum dicte ecclesie Giervlitensis creari póssunt. perpetuo erigimus et instituimus, ac canonicaëbus et prebendis, pro canonicis monasterii suppressi aliisque de ejus bonis ereetis, pro eorum dote bona, propnetates et proventüs hujusmodi etiam perpetuo applicamus et appropriamus. freterea statuirous et ordinamus, quod ex omnibus canotticatibus et prebendis tam de ecclesia Giervlitensi translatis quam pro canonicis monasterii auppressi hujusmodi erectis decem canonicatus et decem prebendas ejusdem ecclesie Harlemensis, quos primo per cessum, etiam ex causa permutationis, vel decessum aut quamvis aliam dimissionem vel amissionem illorum possessorum etiam apud Sedem apostolicam predictam aut alias quovis modo et ex cujuscumque persona, etiam in aliquo ex mensibus in quibus vacantium beneficiorum dispositio nobis aut Eomano Pontifici pro tempore existenti per constitutiones apostohcas vel Cancellarie apostolice regulas reservata ejpftit seu fuerit, aut litteras alternativarum vel Concordata nationis Germananice seu alia privilegia et mdulta ordinans collatoribus quomodolibet concessa et conc*denda vacare contigerit, vel etiam si aetu nunc vacent ac tanto tempore vacaverint, quod eorum collatio juxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem apostolicMB, pr* dictam^ legitime devoluta ipsique decem canonicatus et prebende dispositio» apostolice specialiter vel generaliter reservati existant, et super eis inter aliaaoe <is» eujus statum presentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, ita