is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit talrijke, meest gedrukte, maar overal verspreide gegevens heb ik deze Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden samengesteld. Zonder twijfel zullen de archieven der verschillende gemeenten, vooral het rijke Amsterdamsche archief, nog tal van onbekende bijzonderheden bevatten, die niet alleen vermeldenswaardig zijn, maar misschien zelfs sommige hier gegeven beschouwingen zouden wijzigen. Toch meende ik deze Geschiedenis in 't licht te mogen geval, gedachtig aan de woorden van een bekend historicus: „Je ne crois pas que rhistorien doive attendre avant de prendre la plume que tous les détails de son sujet aient été explorés. II est indispensable que de temps a autre, les donnés des sources connues soient mises en oeuvre et servent k constituer un tableau d'ensemble. Si imparfaite qu'elle soit, une synthese présente toujours le mérite par les explications qu'elle donne des évènements et par les rapports qu'elle établit entre les faits, d'éveiller 1'attention de la critique et de poser au moins, sinon de résoudre, quantité de questions intéressant es" (H. Pirenne, Histoire de Belgique, T. III, Avant-propos, p. VI).

Niet slechts voor studenten, die het examen in Lutherschekerkgeschiedenis moeten afleggen, is dit werk bestemd, maar voor alle Lutheranen, die in de geschiedenis van hun kerk belang stellen. In grooteren letter zijn de hoofdtrekken aangegeven, terwijl de uitwerking in bijzonderheden met kleineren letter is gedrukt. De uitgebreide litteratuuropgave is ten dienste van hen, die over een persoon of onderwerp nadere studie willen maken. Welwillende critiek en mededeeling van aanvullingen en verbeteringen, zullen mij hoogst welkom zijn.