Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436

GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN.

en alle overige italiaansche volken overgenomen. Later werden ook goden van onderworpen volken vereerd: de Isis der Egyptenaren, de Mitbras der Perzen. Een aan de Dioskuren geheiligde tempel werd reeds 485 v. Chr. opgericht ; 431 volgde een tempel van Apollo, 295 een heiligdom van Venus, en 291 v. Chr. een tempel, aan Aesculapius (den griekschen Asklepios) opgedragen. Gedurende den tijd, welke aan hunne kennismaking met de grieksche bouwkunst voorafging» die later zulk een overwegenden invloed zou uitoefenen, was de etruskische traditie ook aan de behoefte der gewijde kunsttegemoet gekomen.

Het belangrijkste voorbeeld van estruskischen tempelbouw te Rome was de oudste

Afb. 449 en 450. Nimes. Het Maison Carrée.

Sluiten