is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtsbronnen der stad Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2?6

geven ende anbrengen binnen sdaechs sonneschijn, upte boeten van een croen ende die correctie van der stede.

CCXXVI 1). AZYN ENDE ZEEP.

Voort en zal nyemandt azijn of zeep in- of uwtdoen sonder oerlof ende consent van den excysenair, upte boeten van een croen.

CCXXVII V). COERN TER MOLEN TE BRENGEN.

Voort soe en zal nyemandt eenich coorn ter molen brengen sonder briefken ende consent van den excysenair, upte boeten van een croen.

CCXXVIII. BORCH VAN DER STEDE GOEDEN TE STELLEN.

Voort alle diegheene, die nu Lichtmisse lestleeden eenige excysen ofte stede goeden gehuert hebben, dat die comen upter stede huys morgen ende overmorgen ende verburgen hoir excysen, upte correctie van der stede.

CCXXIX. TUTRECHT TE REYSEN.

Voort doet men gebieden ende laet een ygelick weten, dat nyemandt hem en vervordere tUtrecht te reysen, dan up zijn selfs geleyde.

CCXXX. COERN OF WANT TER WAGE.

Voort dat hem nyemandt en vervordere eenich graen, touwe ofte want ter wage te brengen, hy en geeftet eerst den excysenair te kennen, upte boeten van een croen.

CCXXXI.

Men laet eenen ygelicken weten, dat alle diegenen, die tachteren zijn an den bool van Jacob Phillipszoen die comen by der stede clerck ende laeten hoer sculden teyckenen om eenen ygelick recht te doen. Actum den XXlen Martii anno XVCIX.

l) Deze keur is doorgehaald.