Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494

het Munsterscherveld, dat blijkens zijn naam onder Munster stond. Het is echter na de hervorming met die stukkeu vergroot en in 1897 nog met het aangrenzende deel der kadastrale sectie E (Erfscheidenveen) *). De kerk is in 1759 herbouwd 2).

Odoren, Oderen, Oren (S. Margaretha), bestond uit de marken Odoren, Exio en Valthe en omvatte behalve de tegenwoordige burgerlijke gemeente ook nog stukken der burgerlijke gemeenten Onstwedde en Vlagtwedde, die er ten deele in 1615 bij de vaststelling der Semslinie, ten deele in 1817 van zijn afgescheiden 3), terwijl in 1862 nog een stuk ervan bij de nieuwe kerkelijke gemeente Schoonoord is gevoegd. De kerk is jn 1857 dooreen nieuwe vervangen 4).

Borger, gevormd uit de marken Borger, Buinen, Drouwen, Ees en Westdorp, omvatte behalve de tegenwoordige burgerlijke gemeente ook nog een stuk der burgerlijke gemeente Onstwedde, dat er in 1615 bij de vaststelling der Semslinie van is afgescheidens). In 1854 is er de nieuwe kerkelijke gemeente Nieuw Buinen (met Buinerveen en Nieuw Drouwen) van afgescheiden 6). De kerk is in 1826 door een nieuwe vervangen7).

Gasselte (dat. van — lt) bestónd uit slechts één marke en omvatte behalve de tegenwoordige burgerlijke gemeente ook. nog stukken der burgerlijke gemeenten Wildervank, Nieuwe Pekela en Onstwedde, die er in 1615 bij de vaststelling der Semslinie van zijn afgescheiden»). Het is na de hervorming tot 1611 gecombineerd geweest met Gieten»). In 1697 is er de nieuwe kerkelijke gemeente Gasselter Nijeveen van afgescheiden 10) met een in 1707 gebouwde nieuwe kerk"), die in 1839 door een andere is vervangen 12).

1) Bericht van den predikant.

2) Van der Aa IX 657.

3) Zie boven 488 sqq.

4) Van Alphen 696.

5) Zie boven 488 sqq.

6) Romein 277; van Alphen 69.5.

7) Van der Aa II 592.

8) Zie boven 488 sqq.

9) Van Alphen 679.

10) Ibidem. De daar vermelde vereeniging van Echten met Gasselter Nijeveen in 1699, op zich zelf reeds geographisch onmogelijk, berust op een verwarring met Echtensch Hoogeveen (ib. 687).

11) Van der Aa IV 448.

12) Ibidem: van Alnhen 670.

Sluiten