is toegevoegd aan uw favorieten.

De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher ter nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXX

zgn. Tasman-krt, zgn. Visscher-krt. Hess. Gerritsz-krt.

PLAATS. (Jacob Swart-cop.) (Brit. Mus.-cop.) (Heeres'A.d.N.K's) Zeekaart

Z.Br. | font Z.Br. font Z.Br. | fout __________

I. NW-P.'Melville Eil. . n°as' j-ro0is' io° 40' —o°3o' — — «"«> a. Midd. v. Dampier Arch.

(RosemaryEil.) ... a o +03S 19» -1 S — - 30 2S

3. DirkHartog'sReede(N-

P.'D. H. Eil.) . ... 3650 +iao 34 35 —o SS »5°4«>' +10' aS 3o

4. Midd. y. d. Houtman A-

brolhos 29 10 + o 35 "7 *> —**S 28 3<> — 5 2835

5. Tortelduif Klippen . . 3040 +110 2730 —140 ao *5 — S 39 3°

6. Kaap Leeuwin. ... 36 15 +a o 3350 -035 34 IS ° 34*5

7. Zuid"'" P.' ZW-kust Australië 37«> + *x° 34 40 —o 30 3S ° 0 35 »•

In toenemende mate — Zuidwaarts gaande — is dus de zgn. Tasmankrt, tot het groote bedrag van a° 10' in Breedte foutief en sinds de zoo merkwaardig juiste Hessel Gerritsz-kaart dateert van 1618 tot '27 en zij dus aan Tasman in 1644 moét bekend geweest zijn, is het niet veroorloofd aan te nemen, dat een kaart die zulke grove fouten bevat — al betreffen ze kusten die hij niet zelf bezeilde — onder Tasman's toezicht zoude vervaardigd zijn. 1)

Daar op de zgn. Visscher-krt de overeenkomstige fouten in het algemeen kleiner zijn, blijft de veronderstelling mogelijk dat zij van iemand als Gilsemans afkomstig is; 2) de vrij groote fouten die zij bijv. bij punt 2—5 vertoont, zijn zeker een bewijs te meèr, dat zij niet door een deskundig man als Visscher ontworpen kan zijn.

* *

De Instructie voor deze reis is bewaard gebleven en geeft een helder

1) Prins Bonaparte moge dan een „met zorg en... weelde... oorspronkelijke, op parkement geteekende kaart" over Tasman's reizen, vermoedelijk voor hoogen prijevan Fred. Muller en Co. gekocht hebben — een origineele kaart van Tasman bezit hij zeker niet. — Jacob Swart's veronderstelling dat zij „welligt... eenmaal onder bet oog van Tasman te zamen gesteld" is (zie zijn Journaal van de reis naar" enz. p. 5) moet dan ook onjuist geacht worden.

a) Zie p. LXXII1,1." al.