is toegevoegd aan uw favorieten.

Dirck Gerritsz Pomp alias Dirck Gerritsz China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6>

kappen, enz. Alles was goed verpakt en behoorlijk gemerkt. Jacob en Adriaen wisten te vertellen, dat ook veel Spaansche matten *) waren medegekomen. De laatste moest op zekeren dag met 4 of 5 man een ijzeren kist met 3 sloten verplaatsen, die zoo zwaar was, dat zij haar niet konden tillen. Eerst schijnt hij gezegd te hebben, dat bij de manoeuvre het deksel opensprong en dat hij de realen zelf te alen kreeg, maar later bleek, dat hij evenals Jacob den aard van den inhoud slechts van anderen vernomen had. In het Admiraalschip nou een groot vat (pipa) vol realen zijn geborgen, terwijl ook op de andere schepen een goede voorraad was ingenomen. Kennelijk kwam dit feit den Onderkoning eenigszins vreemd voor, en wilde hij zich daaromtrent zekerheid verschaffen, want men liet Jacob er een zien.

Op de vraag, wat het doel van den tocht was, werd door Jan en Pieter geantwoord, dat men door de straat van Magalhaes wilde gaan, om vreedzamen handel te drijven, en werd met geen woord gerept van een ander plan. Eerst Laurens kwam met de mededeeling, dat hij, en alle niet ingewijden met hem, oorspronkelijk in de meening verkeerd hadden, dat de reis zou gaan om de Kaap de Goede Hoop naar Oost-Indië, naar Java major en minor, de Molukken en Japan. (Xava mayor e menor e yslas de los Malucos y en Japon). Openlijk was deze bestemming bij de aanmonstering van het volk in Holland bekend gemaakt, en dat met reden; want had men dadelijk gezegd door de Straat te willen gaan, geen man zou zich hebben laten werven. a) Jacob Dircksz en Jacob bevestigden de misleiding; de laatste hoorde zeggen, dat Japan de plaats was, waar men de goederen aan den man zou brengen 3). Adriaen wist alleen, dat hij beetgenomen was; hij had niet naar het doel van den tocht gevraagd, want indien f hij dat wel gedaan had, zouden zij hem weggestuurd hebben, zeggende, dat hij zich daarmede niet te bemoeien had en aan zijn werk moest blijven. 4)

Zoo lang de Generaal Mahu leefde, was er geen sprake van verandej ring der bestemming geweest ; maar nadat men de kust van Afrika verlaten had, riep de Generaal de Cordes op zekeren dag de kapiteins,

1) Jacob zeide „que la naó capitana e almirante tienen mucba cantidad de reales de a ocho castellanos, como uno que le fue mostrado e algunos en su nao."

3) Laurens gaf als reden op: „porquelagente sealistasedebuenaganaporquesidixeron que auian de venir al estrecho de Magallanes no se alistara ni un onbre".

3) nE <WP deetr que eran para passarlas al Japon para vender e contratar alla con la gente de la tierra".

4) „Dixo, que no lo saue ni lo pregunto porque si lo preguntarale hecharon por alli t' diciendo que no se metiesse en ello y se fuesse a aser su oficio".