is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

Betr. HoU. Zeel. Oranje 1576.

a traiter la paix, qu'ilz feront incontinent tant que treuves soient faictes, contenantes que le Pays-Bas pourra recepvoir tous gens de guerre et assistence dudict Prince et d'Hollande et Zélande qu'il sera besoing, pour plus grande seurté de nostre pays contre les Espaignolz.

De commissie en de instructie voor Oetingen, wiens zending naar Oranje in de voorgaande resolntie vermeld wordt, werden dienzelfden dag gearresteerd

Bij resolntie van 9 October werd den gedeputeerden naar Gent bet kiezen van een secretaris overgelaten *). Een request van de burgers van Brussel, om Leoninns niet te comitteeren, werd op dienzelfden dag afgewezen (B. i. <L).

Over de instructie van de gedeputeerden wordt gehandeld op 11 October: dan wordt besloten „de clausule van de traflcq ende negotiatie te hebbene in de trèves etc." er uit te laten „nae raport van de heeren, aen den Raide van State gesonden"(R.i.d.). Van dit rapport hooren we verder niets en evenmin vermelden de resolutiën, dat de commissie en de instructie 8) op dien dag vastgesteld werden." Het eerste artikel van de laatste geeft zeer duidelijk het doel der Staten aan: de gedeputeerden „rependront les erremens du premier traictié, encommanchié a Breda sur le mesme faict delapacication, insistance a 1'effect et accomplissement de tous les poinctz, y contenus et qui en dépend".

De onderhandelingen van Oetingen met den Prins gaven aanleiding tot een besluit van 15 October, dat in het register alleen vermeld wordt: betreffende de apostilles [nl. van den Prins] bjj de instructie van Oetingen „est dict, comme est contenn en 1'escript, exhibé" aan den Baad van State (R. i. d.). De punten, die in dit geschrift4) ter sprake komen, zijn: het den Prins als zekerheidsplaats in handen stellen van Sluis, Nieuwpoort of Duinkerken, waartoe de Staten den Raad verzoeken over te gaan 6); het, overeenkomstig het door den Prins aangemerkte op art. 5 van Oetingen's instructie, schrijven aan Zierikzee, Duiveland, S'. Annaland, Tholen, Breda, Den Bosch, Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, Tiel, Amsterdam, Muiden, Weesp en Haarlem, om zich te vereenigen met de Staten te Brussel, „sans faire aulcunes excursions ou aultres actes d'hostilité" gedurende de Gentsche onderhandelingen, waartoe de Staten den Raad verzoeken over te gaan.

24. R. 17 octobee. — Quant a 1'apostille de messieurs du Conseil d'Estat du XVI" de ce moy, déclarant que ceulx de Flandres pourront cbosir celle de villes, y mentionées, moings préjudieiable au pays, saulff que singulier soing soit prins au regard de 1'asseurance nécessaire pour avoir cy après restitution, est dict que 1'on remect le tout a la discrétion et choix des Sra. des Estatz de Flandres, tant pour la place que 1'on donnera pour asseurance du Prince, que pour 1'asseurance que se doibt donner par le Prince pour larestitution. Et semble a aulcuns que 1'asseurance pour ladicte restitution se doibt coucber icy par tous les S". desdictz Estatz, cy assembléz s).

1) Actes, n°a. 40 en 41; de laatste De Jonge, I, 235. Voor deze en de vorige reis werd hem 9 Oct. 300 p. toegelegd (R. i. d.).

2) Keuze van Jean de Pennants als zoodanig door de Staten bij acte van 13 Oct. goedgekeurd (Actes, n°. 57).

3) Actes, nos. 47 en 49; in extenso resp. in Buil. IV3, 402, en bij De Jonge, I, 238. Bovendien een vrijgeleide voor de gedeputeerden van de andere zijde (Actes, n°. 50).

4) Actes n». 68; Buil. IV', 409.

5) Dit punt wordt op 15 Oct. ook nog afzonderlijk — zonder relatie tot 's Prinsen apostilles — vermeld; het is het eerste besluit van dien dag.

6) Nieuw verzoek hierover aan den Raad van State op 22 Oct. (R. i. d.). Tevens schrijven dan de Staten-Generaal aan de Vier leden van Vlaanderen (id.; Actes, n°. 88; in extenso Buil. IV', 411).