is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernieuwd, heeft nog het oude 3/8-gesloten choor (XV), dat aan den westkant tufsteen bevat; en den ouden, thans sterk hellenden tufsteenen toren (± 1200) met kleine verhooging in baksteen, waarop een spits met gesmeed ijzeren kruis (XV) en waarin een spoor van een tongewelf. Zij bezit:

Preekstoel (XVIII c).

Grafzerk (1538).

Gesneden houten monstrans (midden-XVIII), verguld.

Het Huis Doddendael heeft twee geveltopjes met trappen (XVII a) en bevat kelders met tongewelven.

Winsen.

De r. k. kerk (H. Antonius van Padua), gebouwd ± 1860, heeft nog den toren (XV) met traptoren van den vorigen bouw over. Benedendeel van beurtelings baksteen- en tuflagen, bovendeel van baksteen. Rondboognissen. Inwendig : overblijfselen van een kruisribgewelf.

GAMEREN.

Gameren.

Eenige Romeinsche scherven, in deze gemeente gevonden, ber vinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

De ned. herv. kerk (H. Martinus), een zwaar gepleisterd gebouw, heeft een baksteenen toren (1786, blijkens gedenksteen). Zij bezit:

Preekstoel (XVIII a).

Doopbekkenhouder (XVI d).

Bord met naamlijst van predikanten en vermelding van verbouwingen : 1830, 1865 en 1903. Twee zilveren bekers (1693). Klok, in 1720 gegoten door J. A. de Grave.

83