is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eiken heerengestoelte en banken (± 1700).

Marmeren grafzerk (1684) en grafkelder van Jacob van Borssele van der Hooge en Maria van Varick, wier overblijfselen in 1791 naar Parijs zijn gebracht.

Grafzerk (1627).

Tekst- en psalmborden (1619) met bekroning (1710).

Twee koperen kronen (1720), twee kandelaars op één schotel en een blaker (vormen XVII).

Twee gegraveerde zilveren schotels (XVIII en 1726), twee dito bekers (1726).

Klok, in 1460 gegoten door Johannes en Wilhelm Hoerken.

Meteren.

De thans ned. herv. kerk heeft, na de vernieuwing en vergrooting (1875), van den ouden bouw weinig anders over dan den toren (XIII d) van baksteen met vierzijdige spits ; en den driezijdig gesloten grafkelder onder het choor. Een koepelvormig kruisribgewelf in den toren, doch ook sporen van een ouder gewelf. De kerk bezit:

Rood zandsteenen altaarsteen.

Eiken preekstoel (XVII) met gesneden wapen (1750), en koperen predikahtslezenaar (1756).

Koperen voorzangerslezenaar (1750), dito zandlooperhouder (XVIII).

Eiken heerenbank (XVII d).

Tien-gebodenbord (1665).

Grafzerk (1646).

Klok, in 1603 door Hans Falck von Neuremberg gegoten.

GENDRINGEN.

Eenige voorhistorische enz. voorwerpen, in deze gemeente gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

S5