is toegevoegd aan uw favorieten.

Kritieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„LA TERRE" 109

pelijk, het lichtend geluk voorbij.-dat vlak bij hen was. . Een vreesehjke vroohjkheid rilt en rolt en raast door La Terre, een vroohjkheid als van het groote, dikke Zonnetje daar in de kuchende en lachende lucht, dat van pure pret over die malle aarde, met zijn stralen gouden poepjes op haar neer proest, zóo heet op 't laatst, dat die kleine menschjes daar-beneden omvallen van benauwdheid. Een ontzachlijke lach schatert en warrelt en ratelt en schalt midden door en om al die menschenellende als was die niet alleen toch eigenlijk erg blij met zich zelf maar als vond zij zich zelf ook erg gek en als kulde zij zich zelf voor tijdverdrijf, tusschen de bedrijven der beroerdigheden in.

Een vervaarlijke lach, een oorverdoovend schreeuwen van opperste lolligheid, de zwaarste en luidste en meest-onvermengd guitig in zich zelf losbarstende lach, waarmeê ooit, boven haar van opzwellende en volstrekt onuitsprekelijke leut bevende en heen en weer wankelende en trappelende lichaam, het reuzengezicht van de vette Komedie of van de volbloedige Epiek zijn vel verwrong om de opbeulingende aderen heen, zijn donkerrooden mond opengaapte en de tanden van-een lichtte onder de wegkrimpende oogen, als zij de gekke wereld zag draayen onder haar neus, die lach, waarmee het leven zich zelf uitlacht als het. 's morgens in zijn nachthemd voor zijn spiegel zit tn zich peuten geeft in zijn buik, en zich oogjes geeft in den spiegel en, met zijn rechter hand, van nou-hè-hop-was-tie en van foeiis-tat-lache op en neer wenkt vóór zijn schouder, als het denkt om wat het. gisteren heeft gedaan en om wat het vandaag weer zal doen, — en dan van het lachen poepjes laat, altijd meer en harder poepjes, als wilde hét van onderen en van boven lachen om dat het zoo zeer bizonder erg moest lachen dat het daarvoor aan zijn mond-alleen niet genoeg had, — die lach van de Soevereine Observatie om de nietigheid naast haar van de serieuze realiteit, die verachtingslach der Ge-