is toegevoegd aan uw favorieten.

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

86

Hier leyt begraven Jan Lenartsz. dë Haze zijnnë" broeder ende starf int jaar 1575 den 25 dagh December. (De letters J. L. waartusschen een rijksappel).

76. Sepulture YohanvanTonningenen desselfs huisvrouwe Christina van Ruiven. Mors ultima linea rerum.

77. Grafkelder van Elisabeth Harduyn.

78. Hier leyt begraven Doe Cornelisz. van Dusseldorp sterff den 6en february ano. 1659 ende sijn huysvrou Co r nel ij a Groen out 66 jaeren sterff den 14 Juny 1687, daernaer wedue van Robbrecht Jouw en Cornelis Boomuyt.

(Wapens Van Dusseldorp en Groen uitgekapt.)

79. Begrafenisse van Engebrecht Jansz. van Segvelt starf den 3en November anno 1617 ende Maritgen Jansdr. sijn huysvrouw starff den 4 Januari anno 1619.

(Wapen Van SegveltX? uitgekapt.

80. Den 26 November anno 1601 is Daem Ysacxz. van der Graft overleden; den 29 July 1602 is Piete rtgen Cornelisd. van Hodenpijll sijn huysvrouwe overleden.

Ende Sijmon Isaacz. van der Graft storf den lOn feberw. ao. 1626. Nog leyt hier begraven Haesgen Isackx dr. van der Graft starf den 28 December ao. 1632 [en Machteld Damensdr. van der Graft streff den 22 October ao. 1633.]

(Alliantiewapen Van der GraftXHodenpijl uitgekapt.)

81. Mors Christi vita nostra.

Hier leggen begraven Anna v a n N ij h o o v e n huisvrouwe van Jan de Heyde sterf den 29 April 1623 oudt 89 jaar. Anna de Heyde oudt 9 jaeren sterf den 13en february 1636.

82. Dit graff behoort nu toe Aletta Jacobsdr. van der Dussen. Hier leyt begraven Pieter Jansz. Hoogenhouck sterf den 25 february ao. 1623, die welke, doen hij door 't woord sijner bedurven wil begonst te sterven, zijn zijel begonst te leven.

83. Hier leyt begraven Maerten van der Dussen Hugenszoon sterf den 25 September 1650 ende Sophija van der Dussen Hugensdr. sterf den 27 february 1682. (Wapen uitgekapt.)