Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

Aalberse, Mr. P. J. M„ 117; — Aantal leerlingen, 449, 468 v„ 480; — Aantal scholen, 26 v., 438, 448, 468, 479; — Aanvullend onderwijs (zie ook vervolgonderwijs; Cursuswet), 18, 34, 133 v.v.; — Accijns óp geslacht, 1$0 v.; Achtste

leerjaar, 337; — Administratiekosten, 15, 64, 114, 138; — Administratievoorschrift, 73, 75; _ Akte van benoeming, 427; — Albarda, Ir. J. W., 8, 9, 11, 26, 3i7lW v.v., 165, 178, 187, 189, 191, 191b, 193, 200, 202, 224, 364. 367, 368; — Algemeen Handelsblad, 23, 165, 318, 373, 374; — Alkmaar, 399; — Ambten en bedieningen, 97; — Ambt-Hardenberg, 150; — Anfculanüsme, 207, 334; _ Ament, J. J. C, 203;

— Amsterdam, 56, 80, 291 v., 310, 311, 313 v.v., 471, 475; — Anema, Mr. A„ 388 v.v.; — Antirevolutionnaire Partij, 84, 118, 148, 210, 335, 420; — Antirevolutionnaire Staatkunde, 35; ■— Arbeidswet, 172 v.v., 117 v„ 194;

— Arrondissementsschoolopziener (toelage ex-), 18, 82, 92 v.; Art. 13,

148, 243; — Art. 101 (zie ook: exploitatie), 15, 21 v., 46, 298; — Art. 104, 108 v.v.; — Art. 107c, 73, 75; — Art. 205, 304; — Arts, Mr. P., 12; — Assistenten, 53. 69, 88, 90 v., 208, 210, 218, 233, 267; — Assurantie, 15, 65, 66.

Badische Lehrerzeitung, 24; — Badische Schulzeitung, 24; — Barwoutswaarder, 109; — Belasting, 9 v.; _ België, 369; — Benoembaarheid hoofd, 90, 91; — Benoeming, 30 v., 39, 94 v.v., 430 v.v.; — Berkenwoude, 156; — Bernardus, St„ 141; — Beumer, Mr. Dr. E. J., 35, 84, 93; — Bevoorrechting, 100; — Bevoegdheid, 96, 120, 137; — Bevredigingscommissie, 32, 54, 5&, 305, 369; Bewaarschoolonderwijs, 18, 38, 126, 222, 333, 335, 336, 337, 398 v.v.; — Bezetting der

leslokalen, 447,; — Bezoldigingsbesluit (zie ook: Salarisregeling), 8, 93, 113;

Bezuiniging, 40 v.v., 46, 131; — Bezuinigingscommissie Pop, 33, 146; — Bisschop v. Roermond, 9 v., 11, 437; — Blinden, 414; — Blink, T. v. d., 134; — Boer, Drs. Jos. de, 39; — Boetzelaer v. Dubbeldam, Dr. C. W. Th. baron van, 385 v., 391; — Boissevain, W. Walrave, 316; — Bolhuis, Mr. J. J. v., 373; _ Bon, H. J., 169; — Bond van Nederlandsche Onderwijzers, 70, 293; — Bond voor Groote Gezinnen, 225; — Boon, Mr. G. A., 362, 363, 366; - Bot, L., 236; — Bouwbesluit, 229, 246; — Boventaülgè" leerkracht, 53, 68 v.v., 74 v., 76, 78, 80. 97, 208, 301, 316, 446; — Braat, A„ 150, 204; _ Brantjes, Mr. V. J. L., 385, 389 v.v.; — Broekhuizen, 290; — Buitengemeenten, lOtt'v.v.; Buitengewoon onderwijs. 17, 38, 126, 190, 222, 273, 33$, 336, 355, 404 v., 411 v.; — Buien,: G, 7 v.v., 76, 147, 169, 170, 178, 204, 219, 220, 270; — BijleveW, Mr. H„ 97, 99, 163, 164, 165, 204, 279; — Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in Onderwijszaken, 169.

Canisiusfederatie, 170, 189, 215, 216, 224, 261; — Casimir, Prof. R., 456 v.; — Centraal Bureau voor de Statistiek, 123 v.v.; — Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Het R. K„ 47, 52, 77, 103, 115 v., 124 277-, 355*," 434;

— Centrale Commissie van beroep, 424, 429; — Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenaarszaken, 169, '375, 379; — Centrale Jeugdraad, 134, 139; — Centrale Ouderraad, 287; — Charbo, W„ 236;

— CS^eJjjk-I^torische Unie. 29, 30, 45. 84, 142, 205, 336; — Christelijke en maatschappelijke deugden, 288, 289; — GkrlsteJÜjke Onderwijzer, De, 246?' — Classificatie, 170, 215; — Coëducatie, 241; — Colijn, Dr. H., (zie voor stelsel-

Sluiten