is toegevoegd aan uw favorieten.

Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN LOODSGELDEN EN ANDERE RECHTEN.

67

Veuillez considérer cette promptedécision du gouvernement des Pays-Bas non seulement comme une preuve de son empressement a faire tout ce qui lui parait équitable, mais aussi comme un gage de son désir de faciliter les Communications entre les deux pays ») et d'accorder au commerce et a la navigation de la Grande-Bretagne toutes les faveurs compatibles avec les intéréts bien entendus de ses propres sujets.

*) „Faciliter les Communications" enz. Inderdaad heeft de Nederlandsche regeering door te voldoen aan den wensch der Engelsche regeering aangaande de loodsgelden de bedoeling gehad de onderhandelingen over het handelsverdrag te vergemakkelijken. Falck, Gedenkschriften, blz. 293, schrijft hierover: „Ten einde hem (Huskisson) in een goeden luim te brengen en om te zorgen dat ik niet met de,mij opgedragene onderhandeling schipbreuk leed, vóór dat wij nog de haven uit waren, deed ik de bijons uit Engeland inkomende ladingen onder Britsche vlag provisioneel dezelfde korting genieten, die hij de laatste der Algemeene Bepalingen, van ons tarief aan Nederlandsch schippers toegestaan was, en bewerkte voorts'dat men de Engelsche ministers mede ter wille was in het vérhelpen van zekere gebreken, die zij meenden inde toepassing van ons loods-reglement voor de Schelde ontdekt te hebben."