is toegevoegd aan je favorieten.

Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

est; videlicet: Decernimus prophanas illicitas et nusquam tolerandas esse nuptias, quas vel monachi vel moniales religionem aliquam solemniter professi vel sacerdotes post hunc gradum contraxerunt; prolesque inde susceptas illegittimas esse, nee aliter quam spurios et nothos habendos ac proinde hereditario nomine parentibus suis neque in mobilibus neque in immobilibus succedere posse aut debere.

Concept, archief van het Domkapittel (rijksarchief Utrecht), in N°. 813.