Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

465

's-Gravenhage (volders te) 42 no. 130; 111 no. 18; 412 no. 76; 417 no. 97; 423 no. 126; 427 no. 145.

's-Gravenhage (wevers te) 396 no. 7.

's-Gravenhage (linnenwevers te) 126 no. 14.

's-Gravenhage (tafellalkenwevers te) 428

no. 149; 431 no. 163. 's-Gravenhage (wielmakers te) 124 no. 6;

400 no. 22; 406 no. 51; 421 no. 114,115,

116; 432 no. 168. 's-Gravenhage (zeilmakers te) 66 no. 48. 's-Gravènhage (de Rekenkamer te) zie

Holland.

's-Gravenzande 17 no. 8; 217 no. 1; 239 no. 108; 244 no. 133; 252 no. 170; 256 no. 186; 266 no. 222*; 274 no. 261*; 275 no. 265; 279 no. 280; 293 no. 8, 9; 295 no. 16; 300 no. 43; 311 no. 88; 328 no. 157; 347 no. 31, 32; 353 no. 63; 368 no. 128; 379 no. 18; 421 no. 117.

's-Gravenzande (baljuw van) 261 no. 207; 275 no. 262; 307 no. 73.

's-Gravenzande (baljuw, schout, burgemeesters, schepenen, en landschepenen van) 261 no. 207; 326 no. 152**; 427 no. 144.

's-Gravenzande (schout te) 80 no. 108; 222 no. 30; 223 no. 35; 240 no. 116; 246 no. 143; 261 no. 207; 294 no. 11; 302 no. 49; 304 no. 61; 307 no. 72; 313 no. 98; 331 no. 10; 359 no. 91; 365 no. 119; 366 no. 123.

s-Gravenzande (schout en schepenen van)

247 no. 147; 254 no. 181; 262 no. 210;

270 no. 239*; 271 no. 243; 331 no. 13—

15, 19-25. 's-Gravenzande (schout, schepenen, raden

en vroedschap van) 228 no. 61; 229 no.

62*.

's-Gravenzande (schout, burgemeesters,

schepenen, vroedschap van) 232 no.

75*; 263 no. 213*; 270 no. 240; 271 no.

247*; 318 no. 120*; 370 no. 142. 's-Gravenzande (schepenen van) 218 no. 7;

219 no. 9; 220 no. 16, 17, 18, 19; 221 no.

20, 21, 22; 222 no. 29, 31; 225 no. 44;

226 no. 51; 227 no. 57, 58; 239 no. 109;

247 no. 147; 255 no. 182, 183; 257 no.

190; 261 no. 207*; 272 no. 252*, 253;

274 no. 260*; 275 no. 263; 294 no. 15;

295 no. 16, 17; 296 no. 21, 24; 298 no.

33; 305 no. 66; 306 no. 69;, 71; 310 no.

84;312no. 93;313no. 101; 324 no. 144;

325no. 148; 326 no. 151*; 327 no. 154*;

342 no. 10, 11, 12; 344 no. 17, 18, 19;

348 no. 38; 349 no. 44; 350 no. 45; 351

no. 53, 54; 352 no. 55, 56, 58; 353 no. |

61; 354 no. 65, 67; 355 no. 70, 71, 72;

358 no. 85, 86; 360 no. 95, 96; 363 no.

111; 365 no. 116; 368 no. 130, 132 ; 371

no. 146*; 372 no. 147, 150*; 374 no.

155*, 156*; 375 no. 163.

's-Gravenzande (burgemeesters en schepenen van) 271 no. 246*; 323 no. 142. . 's-Gravenzande (burgemeester en schépen te) 314 no. 105; 316 no. 110, 111; 324 no. 144*; 368 no. 133.

's-Gravenzande (secretaris van) 246 no. 144; 282 no. 11.

's-Gravenzande (bode van) 272 no. 250.

's-Gravenzande (burgemeesters te) 254 no. 179; 257 no. 190; 261 no. 207; 274 no. 260;313no. 98;315no. 109;324no. 144.

's-Gravenzande (schout en landschepenen van) 266 no. 227*.

's-Gravenzande (landschepenen van) 21 no 27*; 80no. 108*; 81 no. 115; 82no. 121* 83 no. 122*; 84 no. 128*; 88 no. 146; 132 no. 42; 218 no. 5, 8*; 219 no. 11; 220 no. 15; 239 no. 108; 242 no. 123, 124*, 126, 127; 243 no. 128;246 no. 142* 144; 247 no. 148*, 149*; 248 no. 152; 249 no.,157, 158*; 250 na 159; 251 no. 163*, 166*, 167, 168; 252 no. 172*; 253 no. 174; 257 no. 189*;261 no. 207*; 262 no. 211; 263 no. 215*; 266 no. 224*; 267 no. 230; 268 no. 231*. 233*; 274 no. 262*; 275 no. 265*; 276 no. 267*, 268; 277 no. 272*; 278 no. 274*, 278*; 295 no. 18*; 296 no. 20, 23, 25; 298 na 35; 301 no. 45; 302 no. 51; 303 no. 55; 305 no. 63*; 306 no. 67; 70; 307 no. 74; 309 no. 81, 82*, 83*; 310 no.' 86*; 311 no. ■89* 90*; 312 no. 95, 96; 313 no. 97,99, 100; 314 no. 102*, 103 ; 316 no. 112*, 113*, 114; 317 no. 116*, 117, 118*; 318 no. 119*; 319 no. 126*; 320 no. 127*, 128*; 322 no. 134*, 136; 323 no. 139*; 327 no. 153* 155*, 156*, 157*; 340 no. 3*; 341 no. 6; 342 no. 8, 9; 343 no. 15; 345no. 22, 23*; 348 no. 36; 351 no. 51*, 52; 353 no. 62*; 358 no. 84* ^359 no. 87; 361 no. 97*; 365 no. 118*;366no. 121*; 368 no. 128*, 129*; 369 no. 134, 135*. 137*; 370no. 139, 140; 371 no. 145; 372 no. 148, 149*; 373 no. 151, 152* A53*; 375 no. 161*, 162*, 164; 376 no/185*, 166; 387 no. 1*; 421 no. 117.

's-Gravenzande (de Heilige Geest te) 218 no. 5; 247 no. 147; 265 no. 222; 266 no. 224; 275 no. 263; 282 no. 11; 297 no. 26; 329—376.

's-Gravenzande (de Heilige Geestmeesters

te) 205; 218 no. 4; 231 no. 72; 247 no.

147; 265 no. 222*; 271 no. 243; 301 no.

46; 318 no. 120; 328 no. 160; 362 no.

104; 365 no. 119; 366 no. 123; 367 no.

125; 368 no. 128; 370 no. 142; 372 no.

147; 375 no. 164; 376 no. 166. 's-Gravenzande (de rentmeester van de

Heilige Geestmeesters te) 328 no. 160;

331 no. 6-25; 373 no. 154. 's-Gravenzande (pastoor van) 218 no. 5;

235 no. 91; 236 no. 92; 257 no. 191; 294

no. 12; 295 no. 19; 297 no. 26, 28; 298

30

Sluiten