is toegevoegd aan je favorieten.

Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

Leiden — O. L. Vronwe, Marendorp in Leiden (B. Maria V.) werd in 1364 als kapel van Oestgeest gesticht en reeds het volgende jaar een afzonderlijke parochie i), welke het stadsdeel ten westen van de Mare2) en ten noorden van den Rijn omvatte, in 1403 vergroot werd met de stadsuitbreiding ten noordwesten der Oude Vest 3) en als dochter van Oestgeest aan de abdij van Rijnsburch behoorde4). Na de hervorming is ze met de twee andere Leidsche gemeenten vereenigd. De kerk, die na de hervorming als Waalsche kerk dienst deed5), js in 1820, de toren in 1840 afgebroken 6). Buiten de kerk stonden:

het vóór 1400 gestichte S. Hieronymus-klooster van Tertianen, sedert 1450 van Regulieren, Hieronymusdal te Lopsen, aan dé noordzijde der Galgstraat 7);

het in 1447 gestichte S. Maria Magdalena-zusterhuis ten oosten van het noordeinde der Steenstraat 8);

het in 1398 gestichte S. Margaretha-klooster van Tertiarissen, vóór 1416 verplaatst buiten de Rijnsburgsche poort 9) en in 1460 vereenigd met het klooster Rodenburch onder Leiderdorp W);

het in 1432 gestichte") S. Agatha-klooster van Augustinessen in de Sint-Aechtenstraat, vóór 1560 opgeheven12);

het in 1400 gestichte S. Agnes-klooster van Tertiarissen achter de kerk 13);

het in 1409 gestichte S. Michael-klooster van Tertiarissen in den Vrouwenkamp naar de zijde der Mare 14);

1) Orlers 58; Blok 69.

2) Zie boven 290 noot 1.

3) Blok 75.

4) Hist. Ep. Ultr. 464.

5) Tegenw. St. IV 541.

6) Van der Aa VII 234.

7) Informatie 244; Orlers 121; de la Torre XI 88 en Hist. Ep. Ultr 479 L beiden ten onrechte onder Leiderdorp vermeld); Hist. Ep. Daventr. 135; Blok 75 286

8) Informatie 244; Orlers 121; van der Aa VII 658; Bijdr. Bisd. Haarl VI 6iBlok 75, 288. ' J'

9) Blok 70, 287.

10) Zie boven 287; Bijdr. Bisd. Haarl. XXVII 268.

11) Informatie 244; Orlers 80, 121; van der Aa XIII 520; Blok 287/8.

12) Bij van Deventer althans ontbreekt de kapel.

7o3)288f0rmatie M3' ^ ^ XI 84: °rlerS "9; HiSt' Ep- Ultn 466; Blok

Blok ™0mMie 2435 dC k T°rre XI 845 0rlers IIQ: Hist- Ep- Daventr. 107;