Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

behoorde aan het kapittel te Deventer l) en omvatte behalve de burgerlijke gemeente ook nog de gemeente Zwartsluis beoosten het Meppelerdiep2) en van de burgerlijke gemeente Zwollerkerspel Cellemuiden, Robolligehoek en Hasselterdijk ten westen en Streukel en Hombroek ten oosten van het Zwartewater3). Kort vóór 15754) is uit het noordelijk deel van het kerspel benoorden de Kostverloren Streng (benevens de landen achter den Singel aan de westzijde van het Meppelerdiep) de nieuwe parochie Zwartesluse gevormd5), terwijl later Cellemuiden naar Genemuiden is overgebracht, doch daarentegen Holten en Genne kerkelijk van Zwol naar Hasselt zijn overgegaan6). Buiten de parochiekerk stonden er:

de S. Sacramentum-kapel op het Veen even buiten de stad7), die in het begin der ige eeuw nog bestond8);

het B. Maria V.-klooster van Tertiarissen op de Baan 9);

de in 1233 gestichte Benedictinessen-proosdij Mons B. Marie V., Marienberch, te Zwartewater ten noorden der stad, die toen van den bisschop het recht van begrafenis en biecht verkreeg 10) en in 1241 zelfs dat van den doop11), waaraan de kerken van Raelte, Ruveen, die Hardenberch, Averreest en die IJhorst behoorden, in 1582 verlaten en in 1793 gesloopt, doch nog als kerkhof gebezigd 12);

het Heiligegeest-gasthuis met een kapel13).

Ruveen, tot 1282 een kapel van Staphorst, werd toen tot parochie verheven ten behoeve van het klooster te Zwartewater, waaraan het behoordeu). De omvang van het kerspel bij de hervorming is nog bij het kadaster bekend; de thans tot Nieuw

1) Acta Visit. 124.

2) Over. Tijdr. Reg. I 105, III 5 (a°. 1393, 1424), „Baerle int kerspel van Hasselt," ib. IV 134 (a°. 1460) „Zwarte sluse int kerspel van Hasselt"

3) Tegenw. St. v. Over. IV 222.

4) Acta Visit. 222.

5) Tegenw. St. v. Over. IV 220, 223.

6) Ib. XIX 555.

7) Hist. Ep. Daventr. 145; Buil. Traj. n°. 2122; Arch. Aartsb. Utr. XXVI 21 sqq.

8) Tegenw. St. v. Over. IV 207.

9) Hist. Ep. Daventr. 106, 145; van der Aa V 212.

10) Brom, Reg. Utr. n°. 856/7; Dumbar I 336, 464.

11) Over. Tijdr. Reg. I 8, 9.

12) Van der Aa VII 671.

13) Hist. Ep. Daventr. 145; Acta Visit. 127.

14) Over. Tijdr. Reg. I 29,

Sluiten