Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oldenzael naar Losser 1). In de 15e eeuw worden erin genoemd Lutte 2), Berchusen3), Hasloe*), Doerninge»), Gammincloeö) Dulre7), Weerslo3), Lemeslo9), RossumiO), Vaelte") terwijl er vermoedelijk, evenals later het geval was, ook het niet genoemde Klein Driene toe behoorde. Buiten de parochiekerk stonden er:

het S. Agnes-klooster van Tertiarissen 12); het Heiligegeest-gasthuis, waarvan de kapel in 1377 werd gesticht13);

het S. Elisabeth-gasthuis ").

Werslo, Weerselo (S. Remigius), was blijkens de onder Oldenzael geciteerde plaats in 1518 nog geen parochie, doch wel in 1545, daar het in de rekening van het Cathedraticum als zoodanig voorkomt15). Het behoorde aan het na te melden S Remkus-klooster16). Indien de parochie, zooals'waarschijnlijk is, overeenstemde met de tegenwoordige kerkelijke gemeente dan behoorde er de westelijke helft der oude parochie Oldenzael toe sterk afwijkende van de burgerlijke gemeente Weerselo 17)

Er stond het in 1152 gestichte S. Rernigius-klooster van Benedictijnen, eerst een dubbel-, doch later alleen een nonnenklooster13), waaraan de kerken van Weerselo en Ootmarsem behoorden.

Oedmarshem, later Ootmarsem (SS. Simon et Judas), vol-

1) Zie boven 482; van der Aa VII 446

2l °Ve";TTiidr- Reg- 11 180 <a°- «4°9); van der Aa VII 470.

3) Ib. VI 428 (a°. 1485).

4) Ib. IV 72 (a°. 1457).

5) Ib. III 82 (a°. 1450).

7) 1b. m s^tso)6'(a' '4S7)' wa" Bammi*d0 een lees" ******

8) Ib. V 391 (a°. 1518).

9) Ib. IV 62, 72 (a°. 1457).

10) Ib. IV 81 (a°. 1457).

11) Ib. III 101 (a°. 1453), IV 72 (a°. 1472).

12) Hist. Ep. Daventr. 67, 107.

13) Ib. 67; Buil. Traj. n°. 2260.

14) Hist. Ep. Daventr. 67.

4ofzfgf 1 '76; Cf" ACta Visit «* Hi«d- wordt weerlegd, wat Geerdink U.

16) Acta Visit. 105.

17) Kerkel. kaart v. h. Provinc. Kerkbestuur.

18) Hist. Ep. Daventr. 158.

Sluiten