Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

Kort vóór 1328 werd er een kapel gesticht te Dinkelrode of Niehuus (Neuenhaus) x), welke van 1370 2) tot 1410 3) als parochiekerk van het kerspel dienst heeft gedaan.

Nienhuus (dat. van Niehuus) werd kort vóór 1328 als kapel Dinkelrode of Niehuus der parochie Velthuzen gesticht4), doch moet vóór het midden der i6e eeuw een afzonderlijke parochie zijn geworden 5).

Ulsen behoorde sedert 1131 aan St. Pieter6) en omvatte het geheele gebied tusschen Emblickheim en Ootmarsem en tusschen die Niestat en de Dinkel. Er worden in genoemd Tinholt7), Have(r)tickhem (Haftenkamp) 8), Herdinge 9), Herdinchusen 10), Godelinchem (Golenkamp) n), Hilten i2), Lemeke 13), Hoekelinchem (Hoeklenkamp)14), Halle 15), Gheetle, Gietele 16), Itterbeec 17), Stripe 18) en Wilsem 19). Er stonden:

een kapel te Wilsem;

en een kapel te Lage, die beide na de hervorming parochiekerken zijn geworden.

parochie Velthuzen (Bijdrage enz. 326), doch zonder eenig bewijs en zonder dat er ergens een argument voor is te vinden. Daar Bimolten en Wietmarschen stellig tot de Munstersche parochie Nordhorn behoorden, is het hoogst onwaarschijnlijk, dat niet hetzelfde het geval zou geweest zijn met het daartusschen gelegen Hankorven (cf. A. Tibus, Gründungsgesch. des Bisthums Münster (1885) 926). — Godelinchem (Golenkamp) wordt eens in de parochie Velthuzen geplaatst (Over. Tijdr. Reg. V44), doch ten onrechte, daar alle marken ten westen van de Dinkel herhaaldelijk onder Ulsen worden vermeld.

1) Jungius 1.1. 138.

2) Ib. 367.

3) Ib- 3IS-

4) Zie boven onder Velthuzen.

5) Deel I 176; Hist. Ep. Daventr. 162.

6) Jungius 1.1. 7.

7) Ib. 106 (a°. 1312), 148 (a°. 1332).

8) Over. Tijdr. Reg. V 488 (a°. 1522).

9) Ib. IV 192 (a°. 1467).

10) Th. IV 144 (a°. 1461).

11) Ib. II 63 (a°. 1445), IV 155 (a°. 1463).

12) Ib. IV 60 (a°. 1457); Jungius 1.1. 105.

13) Ib. IV 305 (a°. 1477).

14) Ib. IV 155 (a°. 1463).

15) Ib. IV 216 (a°. 1469).

16) Ib. IV 216 (a\ 1469).

17) Ib. I 247 (a°. 1420), II 63 (a°. 1445). '18) Ib. I 68 (a°. 1354), V 578 (a°. 1492). 19) Ib, VI 287 (a°. 1442).

Sluiten