is toegevoegd aan uw favorieten.

Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD-VADERLANDSCHE RECHTSBRONNEN

BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS

DER

KERKEUJKE RECHTSPRAAK IS REI BI1M UTRECHT

IN DE MIDDELEEUWEN,

uitgegeven

MR. J. G. C. JOOSTING en Mr. S. MULLER Hzn.

zesde afdeeling ORDONNANTIËN VOOR DE HOVEN DER OFFICIALEN

zevende afdeeling HANDLEIDINGEN VOOR HET PROCESRECHT

DOOR

Mr. J. G. C. JOOSTING

zesde deel

's-gravenhage. MARTINUS N IJ HOF F 1919.