is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondbegrippen van het strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

door strengere toepassing haar afschrikkende kracht zou worden teruggeschonken. Dat zou een zeer belangwekkend hoofdstuk geweest zijn. Hij heeft echter gedacht, dat zwijgen hier goud is. Wij rijn volstrekt geen onvoorwaardelijke tegenstanders van zulk een verscherping, Maar het zou dns toch zeer geïnteresseerd hebben, de plannen der crinrinalistische school te mogen kennen. Misschien zal zij haar verzuim nog wel goedmaken, en niet bedeesd haar beschouwingen en plannen verborgen houden.

4. Behandeling van chronische misdadigers.

Volgens de sociologische criminalisten moet de strafuitvoering bij chronische misdadigers, die hun misdaden begaan uit diepgewortelde neiging, geheel anders worden ingericht dan bij acute misdadigers. Met uitzondering van de jeugdigen onder een en twintig jaar rijn volgens v. Liszt alle chronische misdadigers te beschouwen als onverbeterlijk. Voor hen moet geen bepaalde mate van straf worden vastgesteld. Door den rechter worde gevangenschap uitgesproken voor onbepaalden tijd of liever „levenslange opsluiting" 1). „Daar echter een vergissing des rechters aangaande het karakter van den door hem' veroordeelden misdadiger niet is uitgesloten, mag wel bij vonnis die levenslange opsluiting worden uitgesproken, maar behoort tevens aan het gevangenis-beheer, of aan een bizonder daartoe ingesteld bureau, de bevoegdheid te worden verleend om van tijd tot tijd, bijv. om de vijf jaar, na te gaan, ofi de veronderstellingen, van welke de vonnis-sprekende rechter uitging, inderdaad nog aanwezig rijn, of dat' misschien een voorwaardelijke in vrijheidstelling kan

1) Verhandlangen der 26, deutschen Jartsteniages I 295. 186