Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1807

is de afwijking van de kaart van van Linschoten niet groot, wel wat de N.kust van N.-Guinea aangaat. „Manado" is weder (in vergelijking met Gastaldi en Mercator), of eigenlijk nog, een eilandje. Aan de W.kust ziet men de plaats „Cellebus" liggen; voor zoover bekend komt deze fantasie nu voor het eerste maal voor.

1619 (?). Joannes Janssonius. Wereldkaart') in 2 halfronden, genaamd: „Orbis terrarum descriptio duobis planis hemisphseris comprehësa", met „Celebes" (±4X12 m.M.) ongeveer N.N.O.-Z.Z.W. gestrekt als naar Iodocus Hondius' wereldkaart van 1597 (zie hier b. 1799); dus een late

cartographische nagalm naar de Jode.

1621. Abraham Goos. Globe2) gepubliceerd door Joh. Janssonius te A'dam. „Celebes" (3 x 10 m.M.) met N.- en W.kust volgens Port. model.

1621. Ioannes IaniIonius. Vierkante wereldkaart3) (40x54 c.M.), genaamd „Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula. a Pet: Kaerio. Amstelodami. Excudebat Ioannes IaniIonius. Anno 162T\ waarop „Celebes" (+ 2 X 9 m.M.) ongeveer volgens Laso. Deze kaart komt ook voor in dén nader te noemen atlas, door

hem met Henricus Hondius uitgegeven in 1638 („20 Mey"), waarin zij gedateerd is 1632 (zie b.1811), en later weer in het eerste deel van zijn atlas van 1645.

1622. Globe van Blaeu in het bezit der „Hispanic Society" te New-York.

Met deze globe en laatstgenoemde uitgaven van Janssonius, den

1) Links in een vignet staat: „Nic. Geilekerck, fecit", en daarboven een verbaal met als laatste jaartal 1615, het jaar van Spilberg's doorgang door Straat Magellaan. Rechts in een vignet staat: „Excndebat Joannes Janssonius.", en daarachter bijgeschreven met lichte inkt „A° 1632", maar vermoedelijk is deze kaart van 1619.

2) Rem. Maps, I, 1894; Collingridge, loc.cit., b.267.

3) Aanwezig in het Rijksarchief te 'sGrav., n° 2 Suppl. Inv., b.i.

Fig. 117. i6iq. Joris van Spilbergen. X

Sluiten