Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1379

Monster 1179. Vrij grofkfistallijn, ietwat schisteus. Rolsteen in de S. Laró, b. 660, fig. 49. „ 1184. Rolsteen in de S. Tajawa, b. 665, fig. 53. „ 1206. Uit een conglomeraat bij Posso, b. 676, k. b. X. „ 1461. Stuk in de S. Binanga, t>. 846, k. b. XIII. „ lS92- Rolsteen in de S. Soera.mana, b. 894, fig. 67. „ 1611. Vaste rots van Donggala, b. 892, k. b. XIII.

Beschrijving van 120 en 131, kalksteen; zie b. 1378.

Monster 120 is een grijze dichte kalksteen met fyllietischen glans op de laagvlakken.

O. h. m. bevat het tal van grillig gevormde calcietaggregaten in een chalcedoonaggregaat; het geheel is door chlorietische producten groen getint; pyriet is aanwezig.

Het handstuk van 131 is gelijk dat van 120.

O. h. m. is 131 een aaneengesloten geheel van kleine calcietkorrels, waarin enkele chlorietstukjes.

Beschrijving van 170, kalksteen; zie b 1378.

Dicht en lichtgroengrijs gesteente met lichte kwartsaderen.

O. h. m. bestaat het uit veel calciet en veel chalcedoon in partijen, het geheel doorsnéden door heldere aderen gevuld met grof kristallijne kwarts.

Beschrijving van 320, kalksteen; zie b. 1378.

Grauwblauw, dicht, verbogen en blijkbaar gedrukt gesteente.

O. h. m. dicht; tal van fossiele resten, w.ó. zeer fraaie globigerinen.

Beschrijving van 599 en 1105, kalksteen; zie b. 1378.

Monster 599 is dicht en donkerblauwgrijs.

O. h. m. een fijnkorrelig aggregraat van in elkaar grijpende calcietkorrels, waarin veel zéér ongelijk verdeeld pigment, hier en daar wat chlorietische producten en enkele ertskorrels.

Monster 1105 is paars en gelaagd; o. h. m. lijkt het bijzonder veel op 599.

Beschrijving van tf ï t, kalksteen; zie b. 1378.

Het handstuk van 1111 geeft groote brokken kristalheldere calciet te zien in een fijnen lichtgelen kalksteen.

O. h. m. bestaat het uit groote, in elkaar grijpende, eenigszins unduleus uitdoovende calcietkorrels; de bekende drukvertweelinojnp; is slechts sporadisch aanwezig.

Beschrijving van 11 15, kalksteen; zie b. 1378.

Donker gesteente; één zijde van het handstuk spiegelt.

O. h. m. blijkt de korrel zeer groot; toch is de drukvertweelinging afwezig of sporadisch. Enkele barsten zijn rijk aan pigment, dat kleine calcietrhombo'êders omsluit.

Sluiten