is toegevoegd aan je favorieten.

De grondslagen van het levensverzekeringsbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onkosten-risico gedragen wordt, maar dat men die stabiliteit nog zeer aanmerkelijk vergrooten kan door ten opzichte van de eerste onkosten een snelle amortisatie voor te staan.

Wie nu de eerste onkosten in hun geheel in eens afschreef, heeft de stabiliteit van het bedrijf zóó groot gemaakt als, gezien de bruto premie, maar mogelijk is. Dat deze stabiliteit nu zeer belangrijk is geworden, behoeft wel geen nader betoog, maar dat zich in uiterste gevallen toch omstandigheden kunnen voordoen, waarbij zelfs deze maximale stabiliteit niet voldoende kan blijken te zijn, is eveneens duidelijk.

Als men nu echter ziet op hoe schitterende wijze in het algemeen de bedrijven in ons land, die ten opzichte van de onkosten van oudsher een voorzichtige bedrijfspolitiek hebben gevolgd, de zéér moeilijke jaren na 1914 zijn doorgekomen, dan kan men zeggen dat de praktijk uitwijst, dat men zich toch wel bijzonder abnormale toestanden moet denken, wil de stabiliteit van dergelijke bedrijven in gevaar gebracht worden.

Ik concludeer derhalve dat het onderzoek van de grondslagen van het levensverzekeringsbedrijf eensdeels uitwijst, dat het mogelijk is om op een zeer hechten grondslag te bouwen, maar toch anderszins ook zeker den verzekeraar tot groote voorzichtigheid maant, zoowel ten opzichte van de samenstelling van zijn bruto premie als ten opzichte van de door hem te volgen reserveerings-politiek. Wie zijn bedrijf daarnaar heeft ingericht, die mag met reden zeggen, dat dit