is toegevoegd aan je favorieten.

Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

OP STRAAT.

Laten wij nu eens een kijkje nemen in de straten van het Rome van Clemens VIII, dat wij daarna nog met de oogen van den toerist zullen zien.

Ik zal u maar rondleiden en ge zult er niet slecht bij wegkomen, want ik heb voor mijne eigen inlichtingen weer heden, die in eng contact zijn geweest, dag in, dag uity met al de gebeurtenissen van dit pontificaat van eenen Aldobrandini en ik heb juist met deze mannen-broeders gedurende maanden in archieven en bibliotheken geregeld verkeerd.

Hier hebben we vooreerst onzen voornamen vriend den Venetiaanschen gezant Paruto, een man die heel wat is uitgegaan in de: „beste" wereld van Rome. Hij doet ons opmerken, dat er al dadelijk in het eerste jaar der regeering van Clemens VIII een neiging in Rome opkwam voor meer pracht in bouwkunst en zooveel meer weelde in het meubileeren van paleizen, dat 't haast koninklijke stijl werd.

Deze edelman — wij moeten het niet vergeten, uit Venetië afkomstig — is zeker een goed beoordeelaar van weelde en grootschheid, daar hij aan beide gewoon was in zijn geboorte-stad aan de Lagunen. Daarom wil het wat zeggen, als hij (1595) verklaart, dat in de juist voorafgegane jaren zoo vele openbare en eigen bouwwerken; straten, fonteinen en villa's aangelegd waren, dat deze alleen voldoende zouden zijn als tooi voor een stad van eenige beteekenis.

Wij bezitten hiermee een verklaring van belang voor den overgang van de Renaissance tot het Barocco, van de rijpe ontwikkeling van den vorm, die zelfs in RafaèTs bouwwerken nog eenvoudig was, dan onder Vignola zich darteier uit mocht laten groeien, weer voor een oogenblik verdorde onder Fontana, tot het Barocco na Sixtus V zijn vrijen gang kon gaan, als in de facade van de kerk Santa Susanna uitkomt.