is toegevoegd aan je favorieten.

Een Noordnederlandsch handschrift met "verlichterien" uit het midden van de 15e eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begin: Wees gegruet ioncwinnende megedijn du wonnes dm coninc die hemel ende eerde regiert ende sittes in ewicheit der ewicheit al die genen moeten voelen dine hulpe die hoege begaen dine hoegenisse Glorie si den naderende den som ende den heiligen geest Alst was in den beginne ende nu ende altoes ende ewelike sonder eynde amen

Wees gegruet yoncwynnende megedijn du wonnes dm [coninc] die hemel ende eerde regiert Ende sittes in ewicheit in ewicheit der ewicheit1 (sic).

4. Bl. 53b—65b: het vervolg en slot van de getijden van Onze Lieve

Vrouw: vespers en completen.

5. Bl. 66a—77b: de korte kruisgetijden, waaraan echter het eerste blad,

dus de inleiding tot de metten, met de daarbij behoorende miniatuur, ontbreekt. Daarentegen is tusschen priem en terts een getijde tot Christus aan de geeselkolom ingevoegd.

6. Bl. 78a—88b: de zeven boetpsalmen.

7. Bl. 88b—96a: de litanie van alle heiligen.

8. Bl. 96b—103a: Suffragia der H.H. Katharina, Barbara, Margaretha,

Christoffel en Joris — alle, behalve het laatste, berijmd.

9. BL 103b—129a: De getijden der Eeuwige Wijsheid.

Het handschrift is met groote zorg geschreven in een vaste, regelmatige, duidelijke Gothische hand, die alleen bij het verslappen van de pen en vooral op de haarzijde van sommige bladen wat minder strak, en in den kalender wat minder minutieus van vorm, wat minder „stijlgetrouw" en daardoor ook wat minder sierlijk is. De verkortingen zijn weinig talrijk en tot de meest gewone beperkt, t.w. die voor -n, -m, -er, -heit, pro-, amen, ende, glorie, antiffen,coUecta,capittel, respons, psalm, ymnus, ymnen, éénmaal vwen, 25 b; alleen in den kalender zijn ze, behalve dan de gewone afkortingen voor martelaer(s), bisscop, confessoer, ioncfrou, sunte, octaue, wat talrijker. In Maria 4a en simphorian 8a is de -r-, in dbdenago 4b is -na-, in trispij ane 10b is -ri-, in benexdixie (sic) 20b is -ie door een gesuscribeerd teeken vervangen; éénmaal, bl. 10b, staat g. = gesellen ; in de litanie geregeld B' = Bidt voir ons; v'V—verloes ons here; telkens terugkeerende gebeden, doxologieën en benedicties zijn op alle manieren afgekort: Pater noster Et ne nos Sed libera 19b; Glorie si den uader alst 121b; Glorie si den uader, passim; enz. Leesteekens zijn er niet.

1) Zie een overzicht van deze mis bij J. A. F. Kronenburg, C. SS. R., Maria's Heerlijkheid in Nederland, II, 35 vgU., en de toonzetting: V, 194 vlgg.