is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denis heeft Groussac gewichtigen arbeid verricht. Ook in Chili werd op dit gebied belangrijk werk geleverd door D. Barros Arana en J. Toribio Medina.

Langzamerhand, met het algemeener worden van het onderwijs en het doordringen en goedkooper worden van Europeesche boeken, heeft zich oolr.de bellettrie ontwikkeld. De meeste producten zijn echter naar Europeesche voorbeelden gevolgd, aanvankelijk onder neo-klassieken invloed, daarna op sleeptouw van de romantische school, vervolgens in geestdrift voor de sentimenteele Fransche poëzie en ten slotte onder den indruk van de moderne reahstiek.

De Braziliaan José de Alencar was zeer vruchtbaar in het voortbrengen van historische romans a la Scott of van Lennep, waarin hij meestal Indiaansche onderwerpen behandelt. Zijn „Guarany" is zeer bekend, en zeker niet minder dan Europeesche werken uit dezelfde school.

Andrade, een Argentijn, schreef gedichten in den geest van Victor Hugo. De Braziliaan Concalyes Dias heeft sentimenteele verzen nagelaten.

Onder de latere dichters neemt Ruben Dario, hoewel geboortig uit Nicaragua, een groote plaats in. De populaire Argentijnsche dichter Almafuerte is kort geleden gestorven. De pas overleden jonge Brazihaan Olavo Bilac stak in patriotisme d'Annunzio naar de kroon.

Een veelzijdig bellettrist is de Argentijn Manuel Ugarte; de Peruaan Ricardo Palma geeft verhalen uit oud-Peru.

Graca Aranha, voorheen Brazihaansch gezant in den Haag, heeft een paar opgangmakende romans geschreven. In Uruguay heeft Carlos Reyles eenige interessante werken uitgegeven.

De beeldende kunsten zijn in Zuid-Amerika nog niet aan de kinderschoenen ontwassen. Brazilië heeft eenige schilders van historische onderwerpen opgeleverd, zooals Meirelles e. a. Ook op het gebied van muziek heeft Brazilië de leiding gehouden: Carlos Gomes heeft eenige opera's geschreven o.a. bij het libretto van O. Guarany, van Alencar; de muziek van deze in Brazilië vaak opgevoerde Indianen-opera is heel verdienstelijk, doch staat sterk onder Itahaanschen invloed. Moderne componisten van diverse richting zijn Arthur Napoleao, Nepomuceno en Oswaldo.