is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelshuizen in machinerieën aan de Avenida, veelal in Duitsche handen, voorzien uitgestrekte afzetgebieden. Grossiers in stoffen en halfbewerkte materialen zijn huis aan huis in de ouderwetsche dwarsstraten van de Avenida te vinden. Een groote stad als Pao heeft veel meel, suiker etc. noodig: ook in deze goederen doen belangrijke handelshuizen zaken. De wereldfirma's in steenkolen, petroleum etc, hebben hier eveneens hare vertakkingen. Twee groote Hollandsche handelsveréenigingen hebben in Rio kantoren.

Aan de scheepvaart op Rio wordt deelgenomen door schepen van alle vlaggen. De Royal Mail S. P. Co., de Koninklijke Hollandsche Lloyd, de Navigazione Generale Italiana en de Transatlantica Espafiola onderhouden geregelde passagiersdiensten op Europa, waarop zich laatstelijk ook de Lloyd Brazileiro met voormalige Duitsche schepen is gaan toeleggen. Vrachtschepen onder Belgische, Noorsche, Zweedsche, Deensche en Braziliaansche vlag doen eveneens Rio in hun regelmatig beurtverkeer aan. Lamport & Holt, en de Lloyd Brazileiro geven passagiersverbinding met New York. En ten slotte bedient een groote zwerm van grootere en kleinere vaartuigen de Braziliaansche kust.

De haven van Rio is onder alle omstandigheden bruikbaar; eenmaal voorbij het Suikerbrood komt men in kalm water, waar veilig geankerd kan worden. Slechts bij aanhoudende Zuidenwinden ontstaat er in de baai een zware deining, die soms zoo sterk wordt, dat zij in huizenhooge fonteinen van schuim en sproeidroppels over de borstwering der Avenida Beha Mar slaat, en vaak groote stukken van dien strandmuur ontzet; de barcas varen dan niet van hun veerhuis af, doch van de Praca Maua achter het eiland, waar men geheel tegen deining beschut is. Zoo ondervinden de bij de Praga Maua beginnende havenwerken dan ook nauwelijks eenigen invloed der weersgesteldheid. Een kilometerslange kade, rijkelijk van kranen voorzien, en van ruime loodsen vergezeld, strekt zich uit tot de uitmonding van het Mangue-kanaal. Het voorste gedeelte bij de Avenida Rio Branco is voor de passagiersschepen bestemd, die bier een bijzonder geschikte ligplaats vinden; men heeft alles vlak bij de hand, in het hartje van de stad. Nauwelijks heeft men het schip vastgemaakt of reeds komt de telefoon aan boord.

Verderop langs de Caes do Porto, waar aan weerskanten lood-