is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere voortbrengselen van Bahia beteekenen naast de tabak en cacao veel minder. Er wordt wat graphiet gevonden, en er is een begin gemaakt met de verscheping van mangaanijzer'uit de binnenlanden. Van den uitvoer van piassava of bezemstroo zal de staat wel niet rijk worden. Ook de koffie is niet belangrijk, en de opbrengst aan manicoba en andere wilde en mindersoortige rubbers zal evenmin zeer groote afmetingen aannemen. Huiden worden in eenigen omvang naar Noord-Amerika verscheept. Op allerlei gebied ligt er overigens nog een onmetelijk terrein braak, want de staat Bahia kan zeer veel verschillende producten voortbrengen. Op het oogenblik staan daaraan de gebrekkige verbindingen nog in den weg; want behalve de korte spoorhjntjes die van uit verschillende punten aan den overkant der baai een eindje de binnenlanden in loopen, bezit Bahia slechts twee groote spoorwegen, geëxploiteerd door een Fransche maatschappij. De eene hjn loopt door het holste van de binnenlanden naar Joazeiro, aan de Sao Francisco-rivier; op het oogenblik wordt deze hjn reeds gevoed door de scheepvaart op dezen stroom, die tot Pirapora in Minas uitgeoefend wordt. Later zal echter een verbinding tot stand kunnen komen dwars door het uiteinde van den staat Pernambuco naar Crato in het Zuiden van Geard, en daarmee zal Bahia dan een geheel nieuw achterland voor zich openen.

De andere hoofdlijn volgt op een grooten afstand de kust, en loopt door den staat Sergipe tot diens hoofdstad Aracajü, een weinig belangrijk plaatsje met een verzande haven van weinig toekomst. Een verlenging van de hjn zal onvermijdelijk zijn naar de beneden Sao Francisco-rivier tot aan de Paulo Affonso-watervallen, die reeds binnen den sfeer van de Pernambucaansche Great Western of Brazil Railway liggen.

C. DE NOORDHOEK.

1. VAN MACEIÓ NAAR RECIFE.

Wie op zijn reis naar Maceió vanaf het schommelende kustbootje verlangend reikhalst om land in zicht te krijgen, bemerkt het eerste een langgerekte gele streep, die maar eventjes boven het schelle blauw en groen der haxdbelichte golven uitsteekt. Er vóór de witte branding.