is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan aan beide einden een sneltrein vindt klaar staan. Ik zie dit nog eerder op het Afrikaansche traject verwezenhjkt worden dan in Zuid-Amerika; want om vanuit Pernambuco een eenigszins voor het groote snelverkeer bruikbare hjn naar het Zuiden te verkrijgen zou men heel wat losse stukjes spoorweg aan elkaar moeten plakken. Het bestaande zal hier de vijand van het toekomstige blijken te zijn.

Zoo is er ook al lang een plan in de pen om vanuit Pernambuco een groote transcontinentale spoorlijn te bouwen dwars door de Brazihaansche wildernis heen naar Perü. Het ontwerp is ongetwijfeld grootsch; doch een dergelijke hjn zal tientallen jaren lang noodlijdend moeten bhjven, alvorens er eenige rente op het kapitaal kan worden verwacht. Een begin is vanuit Pernambuco reeds aanwezig, en loopt 270 K.M. oostwaarts de binnenlanden m; doch waar dit onbeteekenende eindje reeds elf uren sporens is, kan men zich voorstellen, hoe lang een rit naar Callao wel zou moeten duren l Echter zal het ontwerpen en aanleggen van hoofdspoorwegen voor de komende decaden onvermijdelijk tot de uitstrevende regeering moeten behooren.

Het stadsinterieur van Pernambuco bezit een zekere genoegelijkheid, die in vele andere steden vergeefs gezocht wordt; de hoofdwinkelstraten zijn geasfalteerd, en maken met hun groote winkels en drukke trottoirs geheel den indruk van een welvarende provinciestad. Zoo doet de Rua Nova, die van brug tot brug loopt, denken aan de Leidsche Breestraat of de Groningsche Heerestraat. Hier en daar een pleintje met wat palmen; kleine en weinig aantrekkelijke cafétjes bieden een zitje op den stoep aan, waar men met een rietje een groenen kokosnoot kan uitslurpen.

Aan hotels is er niet veel keus : het niet zeer geriefehjke Recifehotel ziet er van buiten werkelijk modern uit, terwijl het oudere hotel do Parque geheel naar plaatsehjke omstandigheden is ingericht: beneden een groote biljartzaal, en boven rijen pnmitieve slaapkamers; de eetzaal ligt onder een afdak, en is aan alle zijkanten open, wat 's avonds heel frisch is. Een soortgelijk afdakstelsel vindt men in dit, als ook in andere provinciale hotels van Brazilië, toegepast bij de slaapkamers der bovenste verdieping- een matglazen afdak spant zich over een dubbele rij hokjes heen' en de tusschenwanden der kamertjes zijn slechts ruim mans-