is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdtestaansnuddel van Parahyba is de katoen, die tot dusverre uitsluitend in de stad zelf geperst-werd, en pas op het laatste oogenblik naar de haven Cabedello ter verscheping werd afgezonden. Er zijn dan ook verscheidene groote katoenpakhuizen, hoezeer er vóór en gedurende den oorlog ook slechts één pers aanwezig was. In den laatsten tijd is echter met dit stelsel gebroken; de ondernemende HoUandsch-Brazüiaansche firma von Söhsten.' die overal rondom Pernambuco gevestigd is, heeft reeds te Cabedello aan het water een ruim pakhuis gebouwd, voorzien van twee katoenpersen. Aldus wordt de katoen in zachte balen vanuit het binnenland ineens per spoor naar de haven aangevoerd, en pas ter plaatse van inscheping tot harde balen geperst; dit wil zeggen, dat men steeds de lading klaar heeft liggen, en dat het schip geen'vertraging behoeft te ondergaan doordat gebrek aan goederenwagens op het laatste oogenblik veroorzaakt, dat de lading niet Uit de stad weg kan. Aldus is Parahyba zelf voor een groot deel uitgeschakeld, een lot, dat alle landwaarts gelegen steden met ondiepe havens getroffen heeft; slechts een nauwe aansluiting aan het kustdorp Cabedello, of een ingrijpende verbetering der verkeersmiddelen staan ter keuze.

Overigens heeft Parahyba geen groote bedrijven. Er is een bloeiende zeepfabriek, waarin partij getrokken wordt van de plaatselijke aanwezigheid van klappernoten. Voorts levert het platteland vele huiden en geitevellen; deze laatsten worden dubbelgevouwen tot balen geperst, en meest naar Frankrijk verscheept ter verwerking tot fijn schoeisel.

Van Parahyba naar Cabedello spoort men in 40 minuten per trein van de Great Western; ook kan men in 2-3 uur per motorboot de rivier afvaren. Daar er slechts een of twee treinen per dag loopen, moeten handelsmenschen, die even op en neer willen, telkens een extra-trein nemen, wat wel op bedenkelijke toestanden wijst! Men spoort door een zanderig terrein van duinboschjes, met hier en daar wat kokospalmen.

Cabedello is een zeer onaanzienlijke nederzetting: de enkele pakhuizen tusschen spoor en kreek zijn er de eenige presentabele huizen, en de rest bestaat uit vervallen hutjes langs zandpoelen Een eigenlijke haven bestaat er niet, doch de spoorlijn is op een kort en krom houten piertje een eindje in de kreek uitgebouwd, zoodat aan de buitenste kromming een flink zeeschip behoorlijk'