is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katoen levert nog geen belangrijke hoeveelfiedèir op. Hout, het overvloedigste artikel van het Amazone-gebied;, wordt nog niet in eenigen omvang naar het buitenland verscheept;. alleen naar Braziliaansche havens gaan aanzienlijke zendingen'vierkant gezaagde stammen en omtimmerde bundels planken. De betere houtsoorten, die voor export naar Europa in aanmerking zouden komen, lijden onder het nadeel dat hun soortelijk gewicht te. zwaar is om ze in vlotten de rivier te laten afkomen, tenzij drijvende op lichtere doch minderwaardige stammen. In de laatste tijden is er eenig hout voor kuiperijen naar Portugal verscheept om tot wijnvaten te worden verwerkt.

Tabak kan in de Amazone-streek zeer goed groeien, doch merk heeft zich nog niet op behoorlijke aflevering toegelegd. Op het oogenblik perst men de tabak tot harde rollen van meer dan eer* meter lang, die dan op Indiaansche wijze met boombast worde» omvlochten, soms op zeer sierlijke wijze. Voor den biritenlandschen handel heeft deze tabak echter nog geen belang.

2. DE AMAZONE OP.

De Amazon River Steam Navigation Co. vervult in het uitgestrekte rivierenland eenzelfde taak als de Paketvaart in den Indischen archipel: het is de eenige verbmding. Met Para als basis, onderhoudt deze reederij een dienst op alle belangrijke rivieren van het groote stroomgebied; een paar maal in de week vertrekt een groote stoomboot naar de bovenlanden, eerst tot Manaos, en vandaar in verschillende richtingen de bijrivieren op, hetzij over de Solimöes tot Iquitos in Perü, hetzij de Madeira-rivier op tot waar de stroomversnelhngen het waterverkeer stoppen, hetzij den Rio Negro op in Noordelijke richting. Die rivieretoornbooten zijn groote, luchtige gevaarten, met verscheidene dekken boven op elkaar: het maindek is bestemd voor stukgoedlading, dekpassagiers en vee; daarboven ligt het salondek, ingenomen door de hutten en verbhjven der eerste klasse, en weer een trap hooger ligt nog een zonnedek, waar de hutten der officieren zich bevinden en waar men met een beetje goede woorden z'n hangmat mag optuigen. Hoog en rank als deze rivierschepen er uit zien worden ze in Brazilië „gaiolas" (kooien) genaamd; ze zijn op de Noord bij Dordrecht gebouwd, en de geheele inrichting, zelfs de stoelen, ver-