is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cies een soortgelijk land als het aangrenzende Uruguay of Argentinië: een bijna boomlooze vlakte met flauwe golvingen, vruchtbaar langs de wateraderen, doch elders droog en stoffig. Het is een streek van landbouw en veeteelt op extensieve schaal, met groote zwervende kudden, gehoed door de „gaucho's", die den staat z'n bijnaam hebben bezorgd.

Nu geldt deze gelijkenis hoofdzakelijk voor het Westen van den staat, in den hoek tusschen de Uruguay-rivier en de Uruguaysche grens; het Oosten, langs de kust, lijkt meer op de aangrenzende streken van Santa Catharina, en is evenals deze naburige staat sterk met Duitsche elementen bevolkt. Blijft hiér de Spaansche invloed aldus uitgeschakeld, het is duidelijk, dat dit niet geschiedt door Lusitaansch tegenwicht: wanneer de kuststreek van Rio Grande in volksaard en levenswijze meer op Brazilië lijkt, komt dit doordat de Teuto-Brazihaansche bevolking aan het verder noordwaarts dringen der Spaansche rassen in den weg staat.

Ook hier echter is de Duitsche invasie niet van bhjvenden aard geweest; de statistieken der latere jaren toonen aan, dat het aantal Germaansche immigranten in omvang geen bijzondere beteekenis meer heeft, terwijl daarentegen de italiaansche, Poolsche en Russische immigratie veel grootere cijfers heeft opgeleverd. De kolonisatie door staatsbemoeienis is in Rio Grande vrij beperkt, en bepaalt zich in hoofdzaak tot de nucleos Erechim en Guarany; bovendien is vanuit Argentinië een proef genomen met joodsche kolonisatie, welke de gebruikelijke ups en downs heeft meegemaakt, doch ten slotte voldoende levensvatbaar bleek te zijn om zichzelf te bedruipen.

Eenige kolonies van vroeger datum, zooals Sao Leopoldo, verheugen zich al sedert jaren in een zelfstandig bestaan als eigen gemeente.

De staat Rio Grande gaat, in verband met de veranderde toestanden in de geheele wereld, een veelbelovende toekomst tegemoet. Alle landen, die voedingsmiddelen en ruwe materialen van eerste levensbehoefte voortbrengen, deelen deze gunstige vooruitzichten: Rio Grande levert granen van allerlei soort op, en verder vleesch, vet en huiden met bijproducten, zoodat men verwachten mag, dat deze staat in de komende jaren goede zaken zal doen.

Tot dusverre belemmerden twee omstandigheden de volle ontwikkeling dezer bronnen van bestaan: ten eerste werden de pro-