is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en langzamerhand door de overige bevolking geabsorbeerd worden.

Van Parana steekt men de rivier en bijarmen over naar Santa Fé, de vriendelijke hoofdstad van de gehjknamige provincie. Het is een echt Argentijnsch stadje, met rechte straten, die naaT-nationale helden en plaatsnamen genoemd zijn; de huizen zijn meestal groen of in andere frissche kleuren geverfd, en overal hggen hoekjes plantsoen tusschen de stadsblokken verscholen.

Santa Fé ligt niet op den eigenlijken oever van de Parana, doch wordt door een zijkanaal bereikt; twee havenbassins, voorzien van graanpakhuizen, kranen en spoorwegaansluiting, dienen voor het korenladen, wat hier op dezelfde wijze als overal elders gebeurt, terwijl de firma's, die de lading afschepen, ook weer dezelfde zijn als te Buenos Aires, Rosario en elders.

In een zijtak van de haven, het Canal de Derivacióh, wordt een ander belangrijk Argentijnsch product verladen, nl. quebracho. Dit is het hout van een boom, die overal in Noord-Argentinië voorkomt, maar voornamelijk in den Chaco, die woeste boschvlakte bewesten de bovenrivier. Het hout is zoo hard, dat de bijl der hakkers er op brak: vandaar de naam, die dit aanduidt. Het is donkerrood van kleur, en bevat tot 30 % tannine, zoodat het, in weerwil van zijn uitstekende eigenschappen als constructiehout, toch bijna uitsluitend gebezigd wordt om er looistof uit te trekken. Duitschland en de Vereenigde Staten zijn altijd goede afnemers van dit product geweest; de quebracho wordt verladen öf in groote en grofgezaagde balken, óf in den vorm van extract, dat er door pulveriseeren en uitkoken uit wordt gewonnen en dat als een dikke brij in zakken opgevangen wordt, en dan keihard stolt. Dit quebracho-extract in zakken wordt uit alle Plata-havens verscheept, en dient aan boord veelal óm minder voordeelig gelegen hoekjes en gaatjes mee op te-vullen. De uitvoer van stammen vindt hoofdzakelijk vanuit Santa Fé plaats; aan kabels worden de blokken van den wal af door de scheepslier te water gesleept en dan aan boord opgeheschen, wat een zwaar karweitje is!

Verschillende Argentijnsche en buitenlandsche ondernemingen maken haar werk van het exploiteerën der bosschen in NoordArgentinië en het afleveren van de quebracho in beide vormen. De omvang van den uitvoer is in de laatste jaren aan sterke storingen onderhevig geweest, doch kan op 100—150.000 ton per jaar benaderd worden.