is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Córdoba is een der oudste steden van Argentinië, en zag reeds in 1619 haar school verheven tot Universiteit; sedert is deze academie aan het rijk overgegaan, en nog altijd is het ouderwetsche koloniale Universiteitsgebouw van Córdoba een der voornaamste brandpunten der Argentijnsche wetenschap. Hiertoe draagt ook de sterrewacht bij, een mstelling, die de wettelijke tijd van Argentinië aangeeft. Overigens maakt Córdoba met haar talrijke massieve barok-kerken en ouderwetsche steenen gebouwen een rustigen en dertigen indruk, doch ondanks hare ongeveer 140.000 inwoners niet een van leven en bloei.

Rondom Córdoba strekken zich in de vlakte tal van groote zoutpoelen uit, gevormd door de riviertjes, die van het gebergte afdalen en niet voldoende kracht bezitten om door die droge streek heen te breken. Zij loópen in de vlakte vast, en spreiden hun uit de bergen meegenomen zoutgehalte over de aarde uit, wat in sommige streken geen beletsel voor landbouw en weidevorming geweest is. Een van die zoutmoerassen, de Salina Grande, spoort men door op reis naar Tucuman, die voornaamste stad van het verre Noorden.

De stad Tucuman telt ongeveer 100.000 inwoners, en de geheele provincie nagenoeg 350.000 inwoners, wat haar, als kleinste provincie des lands, tot de dichtstbevolkte van alle maakt. Ook deze stad is van ouden oorsprong en glorierijke traditie in de Argentijnsche geschiedenis. Dank zij hare ligging in een vochtig dal hééft zich rondom Tucuman een uitgebreide aanplant van suikerriet ontwikkeld, welke echter niet in staat is om de behoefte van Argentinië aan suiker te dekken, zoodat er nog altijd aanzienlijke hoeveelheden uit Noord-Brazilië naar de Plata ingevoerd worden.

De werkwijze in plantages en fabrieken staat te Tucuman nog altijd op een lager peil dan elders; niettemin wordt er goed geld mee verdiend, dank zij de hooge invoerrechten op buitenlandsche suiker, welke alleen in gevallen vanbeshstesuikerschaarschte tijdelijk worden opgeheven.

Ak arbeiders gebruikt men bier deels immigranten van de laagste soort, deels Indianen en halfbloeds, die tegen den oogst in groote troepen uit den Chaco kómen aanzetten, doch geen prima werkkracnten zijn.

Vanuit Tucuman, waar de breedspoorlijn van den F. C. Central Argentiho ophoudt, loopt de smalspoorlijn van den F. C.