is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 penningen (bezanten) van zilver, staande 4, 4, 3, 2 en 1. (Vergelijk Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, 22). Reeds op 3 zegels, hangende aan het hierna te vermelden charter van 1393. Hilichs cruus avont inventio (zie blz. 11) komt dit wapen aldus voor.

Rietstap. Armorial général. 1. 1025 vergist zich eenigszins, waar hij vermeldt: „Isselt (van) P. d''Utrecht et de Gueldre. De gu. a quinzebes. d'arg. 5, 4, 3, 2 et 1. Cq. cour. C.: une tête et col de licorne d'arg., accornée et crinée d'or." Het aantal penningen of bezanten is niet 15, doch 14, aangegeven als boven. Vermoedelijk heeft Rietstap zijn beschrijving overgenomen van het buitenblad van de genealogie-van Ysselt van van Spaen (archief Hooge Raad van Adel), die dezelfde vergissing beging, doch verder telkens, waar hij een zegel van Ysselt schematisch weergaf, het wapen der oudere van Ysselt's (tot en met Jan van Ysselt, 3e gener. 3) aangaf met 4, 3, 2, 1, daarna met 4, 4, 3, 2 penningen. Het juiste, hierboven door mij beschreven wapen komt ook nog voor op de rouwborden der laatste twee, bekend zijnde van Ysselt's (13. A. 1. en 2), hangende in de kapel op Isselt.

In verschillende beschrijvingen van het wapen van Ysselt, o.a. in het aardrijkskundig woordenboek van van der Aa, vindt men voor penningen of bezanten vermeld: ballen. Zulks is volgens Navorscher, deel 35, bi. 2, noot (Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt) niet juist. Ook Rietstap deelt blijkens zijn bovenaangehaalde beschrijving deze meening.

Bertold de Isala bezit goed in Reyerscoep. 1290. Oudm. M. M. ]) (van Spaen. Hij vermeldt hem buiten eenig verband tot de volgende van Ysselt's.)

l8te Generatie. Dirk van Ysselt (van Spaen).

2e Generatie. Cosyn van Ysselt. Hij zegelt nevens andere knapen mede den brief van Evert van Stoutenburg (conform d'Yvoy). Zijn zegel is een haan en eenige stokjes, in mijne collectie afgeteekend. Utr. Are. I. Mieris. Beleend met zijn hofstede te Isselt, tusschen Lisenvoorde en Alrehurst, aan de Linge 3) en Amersfoorder beke. 1328 en tocht zijn vrouw Elisabeth. H. L. R. Hij ontvangt permissie een huis te Abcoude te verkoopen. 1330. Ibid. 3) Beleend met 60 morgen in Bindelemerbroek. 1328. Ibid. Hij tocht de vrouw van zijn zoon Dirk aan

1) De door Van Spaen of d'Yvoy verkort vermelde bronnen zijn cursief gedrukt.

21 Lees: Lange. Lange en Amersfoorder beke = de Bern. 3) Deze acte vermeld ik in extenso bij zijn zoon 3. A. 2, omdat zij m.it pezen laatste betreft.