is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. I. Cosyn v. Y., als zoon zijn vaders Herman v. Y. hiervóór reeds tweemaal vermeld; zie blz. 11 en 14. Heette naar zijn grootvader. Hij leefde reeds in 1407, zooals op eerstgenoemde blz. blijkt. Hoogstwaarschijnlijk betreffen hem de twee hierna vermelde acten :

1472 2* post purificacionem Marie. Item Kazyn van Ysselt ende Tonis Evertz. den wyhzys om 400 gouden gulden ende den vyerden penninck [verpacht].

Item Kazyn van Ysselt dat hoppeschepell om 15 gouden guldens ende den derden penninck [verpacht]. [Vroedschaps-resolutieboeken Amersfoort.]

2. Mechteld v. Y. Zij heette naar hare moeder, daar Herman v. Y. [4. A. 2] tr. 2° Mechteld N. Vermoedelijk betreft haar het op blz. 18 genoemd charter dd. 26 Juni 1441, vermeld bij 6. A. 2.

De genealogie van Sasse, 124 vermeldt als kinderen van 5. A. [zouden derhalve in mijn 6e generatie moeten komen] „denkelijk" nog twee kinderen, n.1. Mechteld en Cosyn. Dit zullen de hier genoemde kinderen van 4. A. 2. geweest zijn, waarvan het bestaan van den zoon vaststaat, de dochter dan naar hare moeder geheeten heeft. Ik vermoed daarom, dat genoemde genealogie hier abuis heeft, daar het bestaan van bedoelde 2 kinderen van 5. A. mij nergens gebleken is.

Niet te plaatsen weet ik, hoewel vermoedelijk ook in deze generatie thuis behoort, den volgenden persoon:

1468. 2a post Valentii Peter Reyersz. van Ysselt zal aan de 3 kinderen, die hij bij zijn gescheiden vrouw heeft, betalen elk 3 gulden, en zal het jongste kind, tot zijn meerderjarigheid toe, eten, drinken, kleeding, schoeisel, enz. geven, zooals het behoort. [Vroedschaps-resolutieboeken Amersfoort.]

6e Generatie. A. 1. Willem v. Y. Hiervóór reeds vermeld; zie blz. 15. Blijkbaar vóór zijn vader overleden.

A. 2. Margriete Henrics van Isselt dor. wordt verlyt en voor haar dede hulde Johan Kerman haar man 1440. '] In margine staat hiernaast: „Sy was al met Lysenvoorde verlyt door overgifte haers vaders 435" [d'Yvoy]. Iets verder zegt d'Yvoy nog: ..Margriete [Henric] Cosynsdr. van Isselt voornt. transp. de gueden in Gerechten van Isselt, Nieland, Airehorst, Lysenvoorde, etc." Ook van Spaen, die den zoon Willem niet vermeldt, noemt in de volgende generatie de dochter „Margriet Henriksdr. beleend met het huis Ysselt na haar vaders dood. 1440". Hij vergist zich echter zeer, waar hij vermeldt: „M. 1. Jan van Ysselt. M. 2. Jan Koermans 1463. Jan van Ysselt dood 1462. Ux.: Margriet

1] Het oorspronkelijk wapen der Karman's was een aanziende ossen zie Nav. 1885, blz. 3.