is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi

HOOFDSTUK V. EUROPA VOOR JAPAN 239

1. Algemeene inleiding. — 2. Sidoti en Hakuseki: a. christendom; b. landen en volken, de Seiyökibun en de Sairanigen; c. de Hollanders.—3. Yoshimune: a. voortbouw op Hakuseki, maatschappij en staatsbestuur;

b. het geschenk van 1735, muziek; c. paarden; d. planten en dieren. — 4. Aoki Bunzö en de opheffing van het boekenverbod. — 5. Tolken en taalstudie: a. tolken en invoer van boeken; b. de Rangaku en haar beoefenaars;

c. de Bangosen; d. fonetische en grafische kwesties, Nederlandsche woorden in het Japansch. — 6. Geneeskunde: a. Inleiding, verzwakking van de Chineesche theorie, polsleer; b. anatomie, de Kaiteishinshö en de Oranda zenku no zu; e. praktische geneeskunde, Thunberg en Katsuragawa Hoshö, boeken. — 7. Botanie, zoölogie, mineralogie. — 8. Astronomie: a. algemeene opmerkingen; b. boeken en vertalingen; c. landmeten en cartographie. — 9. Wiskunde en werktuigkunde. — 10. Physica en techniek: a. optiek en electriciteit; b. techniek; c. schepen en scheepsbouw. —11. Politiek.— 12. Zeden en gewoonten, de Kömö Zatsuwa. — 13. Kunst en kunsthandwerk: a. algemeene inleiding; b. teeken- en schilderkunst; c. Shiba Kökan en de Lairesse; d. lak en porcelein; e. netsuke; /. textielproducten; g. metaal. — 14. Literatuur, Washiyöbiyöe, besluit.

Lijst der meest aangehaalde boeken, tijdschriften en kaarten 291

Bijlagen 301

Lijst van personen 324

Verklaring van enkele Japansche uitdrukkingen, titels en

instellingen 328